Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για τα πάντα;

Μήπως ανησυχείς υπερβολικά πάντα; δυσκολίες ψυχοθεραπευτής ψυχολογία ραντεβού γονέων νευρική διάχυτη προβλήματα κενό κέντρο αναλυτική διάσχιση Ακρόπολη αυτοπραγμάτωση θανάτου ψυχοθεραπεία αναπτυξιακή κατάθλιψη ανορεξία Αθήνα χαμηλή σχέσεις πανικού διαταραχή αυτοεκτίμηση συνεδρίες ψυχοθεραπείας ψυχολόγοι συναισθήματα κρίσεις φόβος ψυχοθεραπεύτρια εγκατάλειψη βουλιμία φοβίες μετρό φαντασιώσεις ψυχολόγος συμπεριφοράς αυτογνωσία συμβουλευτική άγχος γνωσιακή προσέγγιση

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2012/01/g1_slider_05.jpg
[Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ]

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή.

Η ΓΑΔ (Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή) είναι μια συχνή διαταραχή της εποχής μας και ιδιαίτερα τώρα που κοινωνικά επικρατεί ανασφάλεια και έλλειψη σταθερότητας, οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές διάθεσης σημειώνουν άνοδο.

Τα χαρακτηριστικά της ΓΑΔ είναι τα εξής:

 1. Υπερβολικό άγχος και ανησυχία (φοβισμένη προσδοκία) που συμβαίνουν τις περισσότερες ημέρες μιας περιόδου τουλάχιστον 6 μηνών, για μια σειρά γεγονότων ή δραστηριοτήτων.
 2. Το άτομο νιώθει ότι είναι δύσκολο να ελέγξει την ανησυχία του.
 3. Το άγχος και η ανησυχία συνδέονται με τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Νευρικότητα ή αίσθημα αγωνίας ή τεντωμένα νεύρα
 • εύκολη κόπωση
 • δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθημα ότι το μυαλό αδειάζει
 • ευερεθιστότητα
 • μυϊκή τάση
 • διαταραχή του ύπνου (δυσκολία επέλευσης ή διατήρησης του ύπνου ή ανήσυχος, μη ικανοποιητικός ύπνος. (DSM-IV, APA, 1994)

Πολλοί μπερδεύουν την ΓΑΔ με την Διαταραχή Πανικού όμως η ΓΑΔ έχει πιο ήπια συμπτώματα, με βαθμιαία έναρξη ενώ βασικό της χαρακτηριστικό είναι το αίσθημα υπερβολικής ανησυχίας.

Tα άτομα που έχουν ΓΑΔ βιώνουν έντονο άγχος και κύρια απασχόληση τους είναι η ανησυχία για γεγονότα και καταστάσεις που μπορεί να συμβούν, ασχολούνται πολύ με θέματα, αποδοχής, ελέγχου, επάρκειας, ευθύνης, απειλητικές καταστάσεις κ.α. Οι σκέψεις των ατόμων αυτών τείνουν να  υπεργενικεύουν, ενώ έχουν καταστροφικό και απόλυτο χαρακτήρα.

Οι Dugas & Koerner (2005), έχουν προτείνει ότι η ανησυχία στη ΓΑΔ παίρνει τη μορφή σύγκρουσης, ανάμεσα στην συνεχή επαγρύπνηση για απειλητικά σημάδια από το περιβάλλον και στην αποφυγή ή ακόμα και πρόληψη σκέψεων που συνδέονται με απειλή. Δηλαδή, τα άτομα με ΓΑΔ από τη μια μεριά εξαιτίας της ελαττωμένης ικανότητας ανοχής στην αβεβαιότητα, συνεχώς ανιχνεύουν το περιβάλλον για υποκείμενες απειλές ή κινδύνους και από την άλλη αποφεύγουν οποιαδήποτε σκέψη έχει να κάνει με απειλή ή κίνδυνο.

Η ανοχή στην αβεβαιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της ΓΑΔ που λόγω της κρίσης διογκώνεται, ανοχή στην αβεβαιότητα καλείται η τάση αρνητικής αντίδρασης σε συναισθηματικό, γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο, μπροστά σε καταΜήπως ανησυχείς υπερβολικά για τα πάντα;στάσεις και γεγονότα που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Τα άτομα που επιδεικνύουν μη ανοχή στην αβεβαιότητα, βιώνουν την αβεβαιότητα με αποδιοργάνωση και άγχος, την θεωρούν ως ιδιαίτερα αρνητική διάσταση και τείνουν να την αποφεύγουν και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στο να λειτουργούν υπό τέτοιες συνθήκες (Buhr & Dugas, 2002, in Dugas & Koerner, 2005).

Τα άτομα με υψηλά επίπεδα ανησυχίας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην επίλυση καθημερινών δυσκολιών και ότι αυτό οφείλεται μάλλον στην ύπαρξη αρνητικού προσανατολισμού ως προς αυτές. Ο αρνητικός προσανατολισμός ως διαδικασία είναι η εξής: απειλή, μειωμένη αυτοπεποίθηση, χαμηλή επάρκεια ελέγχου του προβλήματος, μια τάση για ματαίωση και θυμού κατά την απόπειρα επίλυσης προβλήματος και μια πεσιμιστική προοπτική της έκβασης .

Η θεραπευτική δουλειά εστιάζει στις σκέψεις και τις πεποιθήσεις που έχουν καταστοφικό χαρακτήρα, αλλά και στην ανάπτυξη στρατηγικών αναγνώρισης, κατανόησης και αντιμετώπισης των καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από αμφιβολία ή αβεβαιότητα. Ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αντέχει την αβεβαιότητα αφού εκ των πραγμάτων η αβεβαιότητα είναι στοιχείο της ζωής, δουλεύει θέματα που αφορούν τον έλεγχο, την διαχείριση των συναισθημάτων του αλλά και του άγχους.

Tips.

 1. Μάθε να διακρίνεις τους πραγματικούς κινδύνους από τις καταστροφικές σκέψεις.
 2. Η πρόληψη στη ζωή βοηθάει αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να τα προνοούμε όλα αλλά ακόμα και να μπορούσαμε δεν θα ξέραμε το αποτέλεσμα.
 3. Το άγχος σε ένα φυσιολογικό βαθμό ενεργοποιεί τον άνθρωπο, το πολύ άγχος όμως αποδιοργανώνει και το μακροχρόνιο άγχος εξαντλεί νοητικά και σωματικά τον άνθρωπο.
 4. Το να σκέφτεσαι αρνητικά για μια μελλοντική κατάσταση ώστε να μην σε πειράξει το πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα, δημιουργεί μια πεσιμιστική οπτική που μπορεί να ισοπεδώσει και ένα θετικό αποτέλεσμα.
 5. Σκέψου και ασχολήσου με αυτά που μπορείς να ελέγξεις και να επηρεάσεις, ίσως είναι λίγα αλλά η αβεβαιότητα δεν θέλει φοβισμένους ανθρώπους αλλά ψύχραιμους ώστε να μπορούν να σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις.

Πολλές φορές βλέποντας το δάσος νιώθουμε μικροί και φοβισμένοι βλέποντας όμως το δέντρο  – την ζωή μας ίσως μπορέσουμε πιο ψύχραιμα να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

Μήπως ανησυχείς υπερβολικά πάντα; μετρό συμπεριφοράς γνωσιακή φόβος ψυχοθεραπεία εγκατάλειψη πανικού ψυχολόγος δυσκολίες προσέγγιση κενό συνεδρίες αναπτυξιακή διάσχιση ψυχοθεραπεύτρια άγχος κρίσεις χαμηλή αυτοπραγμάτωση γονέων προβλήματα νευρική αυτοεκτίμηση κέντρο συναισθήματα σχέσεις αναλυτική ανορεξία φοβίες συμβουλευτική φαντασιώσεις διάχυτη αυτογνωσία ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπευτής διαταραχή ραντεβού ψυχολογία θανάτου Ακρόπολη βουλιμία κατάθλιψη ψυχολόγοι ΑθήναΜήπως ανησυχείς υπερβολικά πάντα; δυσκολίες ανορεξία συνεδρίες διαταραχή ψυχολόγοι ψυχοθεραπεύτρια κρίσεις αναλυτική ψυχολογία φόβος αναπτυξιακή γονέων γνωσιακή κατάθλιψη ψυχοθεραπεία αυτοεκτίμηση πανικού αυτοπραγμάτωση κέντρο βουλιμία ψυχοθεραπείας προσέγγιση φαντασιώσεις μετρό προβλήματα αυτογνωσία συμβουλευτική Ακρόπολη συναισθήματα θανάτου φοβίες διάχυτη κενό σχέσεις ψυχολόγος χαμηλή νευρική Αθήνα εγκατάλειψη συμπεριφοράς ραντεβού ψυχοθεραπευτής άγχος διάσχιση Μήπως ανησυχείς υπερβολικά πάντα; ψυχολόγος φοβίες μετρό αυτογνωσία φόβος ψυχοθεραπείας ψυχολόγοι Ακρόπολη κενό ψυχολογία αυτοεκτίμηση γονέων θανάτου εγκατάλειψη συνεδρίες χαμηλή ψυχοθεραπευτής διαταραχή γνωσιακή άγχος δυσκολίες νευρική κατάθλιψη αναπτυξιακή διάσχιση ραντεβού αυτοπραγμάτωση Αθήνα συναισθήματα συμβουλευτική συμπεριφοράς βουλιμία ανορεξία πανικού ψυχοθεραπεύτρια κρίσεις προσέγγιση αναλυτική φαντασιώσεις ψυχοθεραπεία διάχυτη κέντρο σχέσεις προβλήματα Μήπως ανησυχείς υπερβολικά πάντα; κέντρο συναισθήματα αναλυτική άγχος συμπεριφοράς ψυχολόγοι διάχυτη αναπτυξιακή εγκατάλειψη ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγος ψυχολογία σχέσεις φαντασιώσεις ψυχοθεραπεία συμβουλευτική προσέγγιση θανάτου κρίσεις διαταραχή ψυχοθεραπευτής βουλιμία χαμηλή φόβος ψυχοθεραπείας κατάθλιψη διάσχιση συνεδρίες μετρό νευρική αυτογνωσία γονέων γνωσιακή πανικού προβλήματα ραντεβού ανορεξία κενό Ακρόπολη φοβίες αυτοεκτίμηση αυτοπραγμάτωση δυσκολίες Αθήνα Μήπως ανησυχείς υπερβολικά πάντα; προσέγγιση φόβος θανάτου διαταραχή κρίσεις διάχυτη μετρό Αθήνα νευρική αυτοεκτίμηση αναλυτική ψυχολογία αναπτυξιακή ψυχοθεραπεία κενό συνεδρίες φαντασιώσεις Ακρόπολη φοβίες δυσκολίες συναισθήματα ψυχοθεραπευτής συμβουλευτική αυτογνωσία χαμηλή ψυχολόγοι ψυχολόγος αυτοπραγμάτωση ραντεβού ψυχοθεραπείας κέντρο ψυχοθεραπεύτρια γονέων πανικού διάσχιση σχέσεις εγκατάλειψη προβλήματα ανορεξία γνωσιακή κατάθλιψη συμπεριφοράς βουλιμία άγχος

Τίτλος: Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για τα πάντα;
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2020-01-19 00:32:09