Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για τα πάντα;

Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για πάντα; δυσκολίες ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπεύτρια συμβουλευτική αναλυτική Ακρόπολη συνεδρίες σχέσεις αυτογνωσία αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπευτής κενό γονέων διάσχιση κατάθλιψη βουλιμία φοβίες διαταραχή φαντασιώσεις άγχος ψυχολόγοι συναισθήματα κέντρο χαμηλή ραντεβού προβλήματα νευρική ανορεξία γνωσιακή διάχυτη μετρό κρίσεις συμπεριφοράς φόβος θανάτου εγκατάλειψη ψυχολόγος προσέγγιση αναπτυξιακή Αθήνα αυτοπραγμάτωση ψυχολογία πανικού

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2012/01/g1_slider_05.jpg
[Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ]

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή.

Η ΓΑΔ (Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή) είναι μια συχνή διαταραχή της εποχής μας και ιδιαίτερα τώρα που κοινωνικά επικρατεί ανασφάλεια και έλλειψη σταθερότητας, οι αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές διάθεσης σημειώνουν άνοδο.

Τα χαρακτηριστικά της ΓΑΔ είναι τα εξής:

 1. Υπερβολικό άγχος και ανησυχία (φοβισμένη προσδοκία) που συμβαίνουν τις περισσότερες ημέρες μιας περιόδου τουλάχιστον 6 μηνών, για μια σειρά γεγονότων ή δραστηριοτήτων.
 2. Το άτομο νιώθει ότι είναι δύσκολο να ελέγξει την ανησυχία του.
 3. Το άγχος και η ανησυχία συνδέονται με τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Νευρικότητα ή αίσθημα αγωνίας ή τεντωμένα νεύρα
 • εύκολη κόπωση
 • δυσκολία συγκέντρωσης ή αίσθημα ότι το μυαλό αδειάζει
 • ευερεθιστότητα
 • μυϊκή τάση
 • διαταραχή του ύπνου (δυσκολία επέλευσης ή διατήρησης του ύπνου ή ανήσυχος, μη ικανοποιητικός ύπνος. (DSM-IV, APA, 1994)

Πολλοί μπερδεύουν την ΓΑΔ με την Διαταραχή Πανικού όμως η ΓΑΔ έχει πιο ήπια συμπτώματα, με βαθμιαία έναρξη ενώ βασικό της χαρακτηριστικό είναι το αίσθημα υπερβολικής ανησυχίας.

Tα άτομα που έχουν ΓΑΔ βιώνουν έντονο άγχος και κύρια απασχόληση τους είναι η ανησυχία για γεγονότα και καταστάσεις που μπορεί να συμβούν, ασχολούνται πολύ με θέματα, αποδοχής, ελέγχου, επάρκειας, ευθύνης, απειλητικές καταστάσεις κ.α. Οι σκέψεις των ατόμων αυτών τείνουν να  υπεργενικεύουν, ενώ έχουν καταστροφικό και απόλυτο χαρακτήρα.

Οι Dugas & Koerner (2005), έχουν προτείνει ότι η ανησυχία στη ΓΑΔ παίρνει τη μορφή σύγκρουσης, ανάμεσα στην συνεχή επαγρύπνηση για απειλητικά σημάδια από το περιβάλλον και στην αποφυγή ή ακόμα και πρόληψη σκέψεων που συνδέονται με απειλή. Δηλαδή, τα άτομα με ΓΑΔ από τη μια μεριά εξαιτίας της ελαττωμένης ικανότητας ανοχής στην αβεβαιότητα, συνεχώς ανιχνεύουν το περιβάλλον για υποκείμενες απειλές ή κινδύνους και από την άλλη αποφεύγουν οποιαδήποτε σκέψη έχει να κάνει με απειλή ή κίνδυνο.

Η ανοχή στην αβεβαιότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της ΓΑΔ που λόγω της κρίσης διογκώνεται, ανοχή στην αβεβαιότητα καλείται η τάση αρνητικής αντίδρασης σε συναισθηματικό, γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο, μπροστά σε καταΜήπως ανησυχείς υπερβολικά για τα πάντα;στάσεις και γεγονότα που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Τα άτομα που επιδεικνύουν μη ανοχή στην αβεβαιότητα, βιώνουν την αβεβαιότητα με αποδιοργάνωση και άγχος, την θεωρούν ως ιδιαίτερα αρνητική διάσταση και τείνουν να την αποφεύγουν και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στο να λειτουργούν υπό τέτοιες συνθήκες (Buhr & Dugas, 2002, in Dugas & Koerner, 2005).

Τα άτομα με υψηλά επίπεδα ανησυχίας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην επίλυση καθημερινών δυσκολιών και ότι αυτό οφείλεται μάλλον στην ύπαρξη αρνητικού προσανατολισμού ως προς αυτές. Ο αρνητικός προσανατολισμός ως διαδικασία είναι η εξής: απειλή, μειωμένη αυτοπεποίθηση, χαμηλή επάρκεια ελέγχου του προβλήματος, μια τάση για ματαίωση και θυμού κατά την απόπειρα επίλυσης προβλήματος και μια πεσιμιστική προοπτική της έκβασης .

Η θεραπευτική δουλειά εστιάζει στις σκέψεις και τις πεποιθήσεις που έχουν καταστοφικό χαρακτήρα, αλλά και στην ανάπτυξη στρατηγικών αναγνώρισης, κατανόησης και αντιμετώπισης των καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από αμφιβολία ή αβεβαιότητα. Ο θεραπευόμενος μαθαίνει να αντέχει την αβεβαιότητα αφού εκ των πραγμάτων η αβεβαιότητα είναι στοιχείο της ζωής, δουλεύει θέματα που αφορούν τον έλεγχο, την διαχείριση των συναισθημάτων του αλλά και του άγχους.

Tips.

 1. Μάθε να διακρίνεις τους πραγματικούς κινδύνους από τις καταστροφικές σκέψεις.
 2. Η πρόληψη στη ζωή βοηθάει αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να τα προνοούμε όλα αλλά ακόμα και να μπορούσαμε δεν θα ξέραμε το αποτέλεσμα.
 3. Το άγχος σε ένα φυσιολογικό βαθμό ενεργοποιεί τον άνθρωπο, το πολύ άγχος όμως αποδιοργανώνει και το μακροχρόνιο άγχος εξαντλεί νοητικά και σωματικά τον άνθρωπο.
 4. Το να σκέφτεσαι αρνητικά για μια μελλοντική κατάσταση ώστε να μην σε πειράξει το πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα, δημιουργεί μια πεσιμιστική οπτική που μπορεί να ισοπεδώσει και ένα θετικό αποτέλεσμα.
 5. Σκέψου και ασχολήσου με αυτά που μπορείς να ελέγξεις και να επηρεάσεις, ίσως είναι λίγα αλλά η αβεβαιότητα δεν θέλει φοβισμένους ανθρώπους αλλά ψύχραιμους ώστε να μπορούν να σκεφτούν εναλλακτικές λύσεις.

Πολλές φορές βλέποντας το δάσος νιώθουμε μικροί και φοβισμένοι βλέποντας όμως το δέντρο  – την ζωή μας ίσως μπορέσουμε πιο ψύχραιμα να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για πάντα; προβλήματα κατάθλιψη Ακρόπολη διαταραχή κενό ψυχολόγοι άγχος αυτοπραγμάτωση αναπτυξιακή αναλυτική ανορεξία κρίσεις προσέγγιση φαντασιώσεις ψυχοθεραπείας θανάτου κέντρο νευρική ραντεβού βουλιμία συμβουλευτική μετρό ψυχολογία φόβος γονέων συναισθήματα φοβίες συνεδρίες διάσχιση ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγος εγκατάλειψη διάχυτη δυσκολίες γνωσιακή χαμηλή σχέσεις αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπευτής πανικού συμπεριφοράς Αθήνα αυτογνωσίαΜήπως ανησυχείς υπερβολικά για πάντα; βουλιμία ψυχολόγος συναισθήματα φαντασιώσεις ψυχολόγοι προβλήματα δυσκολίες ανορεξία κέντρο Αθήνα συμβουλευτική αυτογνωσία ψυχοθεραπεύτρια συνεδρίες κενό αναλυτική αναπτυξιακή θανάτου σχέσεις προσέγγιση αυτοπραγμάτωση αυτοεκτίμηση φόβος ραντεβού κρίσεις διάχυτη Ακρόπολη ψυχολογία φοβίες ψυχοθεραπεία κατάθλιψη διαταραχή ψυχοθεραπείας πανικού ψυχοθεραπευτής συμπεριφοράς γνωσιακή μετρό διάσχιση νευρική εγκατάλειψη άγχος χαμηλή γονέων Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για πάντα; διάσχιση θανάτου ψυχολογία εγκατάλειψη συνεδρίες ψυχολόγος νευρική συμβουλευτική αναλυτική ψυχολόγοι προβλήματα προσέγγιση σχέσεις γονέων άγχος αυτογνωσία διάχυτη Ακρόπολη ραντεβού κέντρο φόβος βουλιμία διαταραχή Αθήνα χαμηλή κατάθλιψη γνωσιακή πανικού φοβίες ψυχοθεραπεία κενό ψυχοθεραπείας μετρό αναπτυξιακή κρίσεις αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπευτής δυσκολίες φαντασιώσεις συναισθήματα αυτοπραγμάτωση ανορεξία συμπεριφοράς ψυχοθεραπεύτρια Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για πάντα; προβλήματα ψυχολόγοι κρίσεις ραντεβού χαμηλή Ακρόπολη αναπτυξιακή μετρό εγκατάλειψη ψυχοθεραπεύτρια φαντασιώσεις Αθήνα πανικού ψυχολογία ψυχοθεραπεία φόβος γνωσιακή ανορεξία αυτοεκτίμηση συνεδρίες δυσκολίες συναισθήματα κέντρο κατάθλιψη ψυχολόγος κενό συμπεριφοράς αναλυτική διαταραχή γονέων άγχος θανάτου αυτοπραγμάτωση συμβουλευτική φοβίες ψυχοθεραπευτής διάχυτη νευρική διάσχιση προσέγγιση ψυχοθεραπείας αυτογνωσία βουλιμία σχέσεις

Τίτλος: Μήπως ανησυχείς υπερβολικά για τα πάντα;
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2024-05-28 01:21:17
Νέα Ψυχοθεραπευτική Ομάδα Αυτογνωσίας
This is default text for notification bar