Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Τζιραίων 4, Πλάκα – Ακρόπολη, ΤΚ 11742 (Αθήνα)

Τηλέφωνο: 6938698767

E-mail: contact@psycho-logia.gr

Οδηγίες Πρόσβασης