Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία συναισθήματα σχέσεις ψυχολόγοι ψυχολόγος αυτογνωσία Αθήνα βουλιμία προβλήματα γνωσιακή κατάθλιψη αυτοπραγμάτωση αναπτυξιακή Ακρόπολη συνεδρίες ψυχοθεραπεύτρια φόβος κρίσεις συμβουλευτική συμπεριφοράς γονέων εγκατάλειψη μετρό άγχος δυσκολίες πανικού ψυχοθεραπευτής ψυχοθεραπείας προσέγγιση χαμηλή φοβίες κέντρο ψυχοθεραπεία διαταραχή φαντασιώσεις ανορεξία ψυχολογία αναλυτική κενό αυτοεκτίμηση διάχυτη θανάτου ραντεβού διάσχιση νευρική

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2018/12/elena-leventaki-800.jpg
[Κατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

Η ομαδική θεραπεία είναι κατάλληλη για ανθρώπους με προβλήματα έκθεσης, κοινωνικοποίησης, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις ή στη σχέση με το άλλο φύλο, προβλήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και άλλα.

Η ομαδική θεραπεία δεν αφορά μόνο μια διαδικασία όπου κάποιος καταθέτει τα προβλήματά του, αλλά αφορά περισσότερο την αλληλεπίδραση των μελών στο εδώ και τώρα. Επομένως θα λέγαμε ότι η ομάδα δεν χαρακτηρίζεται μόνο ως περιεχόμενο αλλά και ως διαδικασία. Πολλοί επιθυμούν να μπουν σε μια ομάδα αφού έχουν κάνει κάποιο χρονικό διάστημα ατομική θεραπεία, ενώ άλλοι θέλουν μόνο ομαδική θεραπεία. Πάντα πριν την εισαγωγή στην μάδα γίνεται μια συνάντηση προκειμένου να γίνει συνέντευξη του ενδιαφερόμενου και να οδηγηθεί στην κατάλληλη ομάδα. Οι ομάδες συνήθως δημιουργούνται με κριτήριο κάποιον κοινό άξονα όπως κακοποίηση, ασθένειες, προβλήματα έκθεσης, κύηση και άλλα.

Διαδικασία

Η ομαδική θεραπεία γίνεται σε συγκεκριμένη σταθερή μέρα και ώρα και στο ίδιο μέρος με την ίδια σύσταση μελών. Διαρκεί 1,5 ώρα και έχει σαφή όρια και κανόνες.

Τα όρια της ομάδας αφορούν την ώρα προσέλευσης (έναρξης) και λήξης της ομάδας, το απόρρητο, τον αμοιβαίο σεβασμό χωρίς βία και προσβλητικά σχόλια, την τήρηση του διαλόγου και της αρχής της πλειοψηφίας.

Πώς βοηθάει η ομαδική θεραπεία;

Μέσα στην ομάδα κανείς συναντά και άλλους ανθρώπους με τα ίδια προβλήματα, μαθαίνει να αλληλεπιδρά, έχει χώρο να μιλήσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, παίρνει υποστήριξη από τα άλλα μέλη, μαθαίνει την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτόν, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του, μαθαίνει να ακούει και να μιλά, βλέπει πώς αλληλεπιδρά με το άλλο φύλο και μαθαίνει να αντέχει την εγγύτητα.

Ομαδική Θεραπεία

Ομαδική Ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος εγκατάλειψη αναλυτική πανικού μετρό συνεδρίες κενό προσέγγιση φόβος αυτοεκτίμηση ψυχολογία άγχος ανορεξία θανάτου κέντρο διάσχιση φαντασιώσεις ψυχοθεραπεύτρια αυτοπραγμάτωση νευρική διάχυτη ραντεβού ψυχοθεραπεία σχέσεις συμπεριφοράς κρίσεις κατάθλιψη αυτογνωσία διαταραχή γονέων φοβίες Ακρόπολη ψυχοθεραπείας συναισθήματα γνωσιακή Αθήνα προβλήματα χαμηλή βουλιμία ψυχολόγοι συμβουλευτική αναπτυξιακή δυσκολίεςΟμαδική Ψυχοθεραπεία δυσκολίες συμπεριφοράς άγχος χαμηλή αυτογνωσία διάχυτη σχέσεις φόβος κρίσεις διαταραχή ανορεξία γονέων πανικού Ακρόπολη βουλιμία ψυχοθεραπεύτρια προσέγγιση κατάθλιψη Αθήνα γνωσιακή αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεία ψυχολόγοι αυτοπραγμάτωση συμβουλευτική ραντεβού θανάτου εγκατάλειψη κέντρο συναισθήματα ψυχολογία φαντασιώσεις ψυχολόγος νευρική συνεδρίες κενό μετρό αναλυτική ψυχοθεραπευτής προβλήματα διάσχιση αναπτυξιακή φοβίες ψυχοθεραπείας Ομαδική Ψυχοθεραπεία αναλυτική δυσκολίες ραντεβού διάχυτη κρίσεις προβλήματα σχέσεις αναπτυξιακή γνωσιακή αυτογνωσία αυτοεκτίμηση συνεδρίες φόβος ψυχολόγοι Ακρόπολη συναισθήματα φαντασιώσεις Αθήνα συμβουλευτική πανικού ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπευτής προσέγγιση κενό ψυχολόγος νευρική κέντρο ανορεξία βουλιμία ψυχολογία κατάθλιψη γονέων συμπεριφοράς διαταραχή ψυχοθεραπεύτρια διάσχιση εγκατάλειψη άγχος φοβίες χαμηλή θανάτου μετρό αυτοπραγμάτωση Ομαδική Ψυχοθεραπεία προσέγγιση Αθήνα συνεδρίες αναπτυξιακή ψυχολογία αναλυτική σχέσεις βουλιμία γονέων συναισθήματα αυτογνωσία διαταραχή κενό αυτοπραγμάτωση γνωσιακή εγκατάλειψη πανικού ψυχοθεραπεύτρια ραντεβού ανορεξία φόβος φοβίες φαντασιώσεις ψυχολόγος κατάθλιψη δυσκολίες ψυχοθεραπεία χαμηλή νευρική ψυχοθεραπευτής συμβουλευτική συμπεριφοράς διάσχιση Ακρόπολη ψυχοθεραπείας αυτοεκτίμηση άγχος ψυχολόγοι κρίσεις θανάτου κέντρο προβλήματα μετρό διάχυτη Ομαδική Ψυχοθεραπεία προβλήματα δυσκολίες εγκατάλειψη γνωσιακή αυτοεκτίμηση κρίσεις κενό ψυχοθεραπεύτρια κατάθλιψη συνεδρίες γονέων ψυχολόγοι διάχυτη ψυχοθεραπεία αυτοπραγμάτωση συμβουλευτική αναπτυξιακή ψυχοθεραπευτής διαταραχή κέντρο ψυχολόγος χαμηλή άγχος αναλυτική ψυχοθεραπείας σχέσεις αυτογνωσία φόβος φαντασιώσεις διάσχιση Ακρόπολη ραντεβού νευρική μετρό συναισθήματα θανάτου Αθήνα συμπεριφοράς προσέγγιση φοβίες βουλιμία ψυχολογία ανορεξία πανικού

Τίτλος: Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-12-05 12:34:33