Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία γονέων χαμηλή προσέγγιση εγκατάλειψη προβλήματα ψυχοθεραπευτής διάσχιση κέντρο Ακρόπολη διαταραχή ψυχοθεραπεύτρια νευρική ραντεβού αυτογνωσία πανικού φαντασιώσεις ψυχοθεραπείας αναλυτική κενό ψυχοθεραπεία συμβουλευτική μετρό ψυχολόγοι συνεδρίες ψυχολογία αυτοεκτίμηση γνωσιακή ανορεξία αυτοπραγμάτωση κρίσεις άγχος φοβίες θανάτου ψυχολόγος αναπτυξιακή σχέσεις διάχυτη συμπεριφοράς κατάθλιψη δυσκολίες βουλιμία φόβος Αθήνα συναισθήματα

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2011/04/imagjles.jpg
[Κατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

ατομική ψυχοθεραπείαΗ ψυχοθεραπεία ξεκινάει με την γνωριμία θεραπευτή – θεραπευόμενου, την ενημέρωση του θεραπευόμενου για την διαδικασία της ψυχοθεραπείας, τον τρόπο προσέγγισης πάνω στην οποία έχει εκπαιδευτεί ο θεραπευτής και το «συμβόλαιο» που καθορίζει τα όρια (απόρρητο, πληρωμή, ώρα και διάρκεια της συνεδρίας και άλλα) και τους όρους της θεραπείας (υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο πλευρών). Στις επόμενες συνεδρίες ο θεραπευτής παίρνει ιστορικό,  χορηγεί ερωτηματολόγιο -εργαλείο που βοηθά την εξέλιξη της θεραπείας δίνοντας τα πρώτα ερωτηματικά για την αυτογνωσία του θεραπευόμενου και ακολουθούν τεχνικές ανάλογα την θεραπευτική προσέγγιση. Πέρα από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται επικουρικά, καθώς δεν είναι πανάκεια, χρησιμοποιείται η συζήτηση προκειμένου ο θεραπευόμενος να προβεί σε αυτοαποκάλυψη, αυτογνωσία και να εκφράσει βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις ώστε να οδηγηθεί στην εσωτερική πραγμάτωση και την ψυχική ισορροπία. Επίσης ο θεραπευόμενος καλείται να κάνει κάποιες ασκήσεις μεταξύ των συνεδριών, είτε γραπτές είτε πρακτικές, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του, την εκπαίδευση σε κάποιες δεξιότητες αλλά και την γενίκευση και εφαρμογή αυτών που μαθαίνει στην θεραπεία. Βασικό συστατικό όμως της θεραπείας είναι η δόμηση της θεραπευτικής σχέσης χωρίς την οποία καμία τεχνική δεν έχει αποτέλεσμα.

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας καθορίζεται από το είδος του προβλήματος, την ικανότητα του θεραπευμένου να συμμετέχει ενεργά στην θεραπεία και την θεωρητική κατάρτιση του θεραπευτή. Ένας ενδεικτικός αριθμός συνεδριών με γνωσιακή – αναλυτική προσέγγιση διαρκεί 16-24 συνεδρίες βασιζόμενη όμως στο Αγγλικό σύστημα με σκοπό την άμεση ανακούφιση σε σύντομο διάστημα. Ωστόσο μια ολοκληρωμένη θεραπεία περνάει πολλά επίπεδα  μετά την ανακούφιση του συμπτώματος, δουλεύονται πιο δομικά θέματα εαυτού -αυτογνωσίας με σκοπό όχι απλά την ανακούφιση αλλά και την πραγμάτωση του ατόμου.  Ανάλογα το αίτημα-σύμπτωμα οι συναντήσεις συνήθως γίνονται 1 φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 50 λεπτά.  Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας  είναι κάτι που ορίζεται μέσα στην θεραπεία και απο τα δύο μέλη αυτής όπως και η ώρα και μέρα της προγραμματισμένης συνεδρίας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει ο κόσμος ότι ο ψυχολόγος δεν δίνει μαγικές λύσεις ούτε αποφασίζει για τον θεραπευόμενο αλλά τον εκπαιδεύει ώστε να μάθει μόνος του να παίρνει σημαντικές αποφάσεις.

Πολλοί θεραπευόμενοι νιώθουν ματαίωση επειδή στην δεύτερη ή τρίτη συνεδρία δεν έχουν λυθεί τα προβλήματά τους ή δεν έχουν πάρει συμβουλές. Για να επιτευχθεί η αλλαγή, χρειάζεται την συνεργασία θεραπευτή – θεραπευόμενου, αλλά εξαρτάται και από το είδος του ψυχολογικού προβλήματος και από το πόσο έτοιμος είναι ο θεραπευόμενος για να αλλάξει, καθώς όλοι οι άνθρωποι αντιστεκόμαστε στην αλλαγή.

Σε περίπτωση που ο θεραπευτής διαγνώσει ότι ο θεραπευόμενος χρήζει παράλληλης φαρμακευτικής υποστήριξης συνεργάζεται με ψυχίατρο και κατόπιν συνεννόησης των ειδικών γίνεται παράλληλη ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

Ο στόχος της θεραπείας δεν είναι να αλλάξει τον άνθρωπο αλλά να τον βοηθήσει να φέρει στην επιφάνεια την δική του εσωτερική φωνή και να ανακαλύψει τον εαυτό του.  Θα λέγαμε μάλιστα οτι η φράση «γίνε αυτό που είσαι» περιγράφει αρκετά τον στόχο, »αυτό που είσαι» όμως είναι οι δικές σου επιλογές, επιθυμίες και ανάγκες. Η ολοκλήρωση της θεραπείας είναι ο βασικός στόχος του σωστού επαγγελματία, η θεραπεία που συνεχίζει χωρίς στόχους αλλά λειτουργεί σαν πατερίτσα για τον θεραπευτή είναι αντίθετη με την δεοντολογία.

Η θεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία και όχι μια απλή κουβέντα που ο θεραπευόμενος θα μιλήσει, θα εκτονωθεί και φύγει, αυτό είναι ένα κομμάτι της όχι όμως όλη η θεραπεία, σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος δεν σέβεται την διαδικασία ή αποφεύγει να δουλέψει θέματα που προτείνει ο θεραπευτής και αφού έχει συζητηθεί απο τον θεραπευτή, τότε ο θεραπευτής μπορεί να σταματήσει την διαδικασία όπως και σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος σπάει συνεχώς τα όρια της θεραπείας.

Πολιτική Ακυρώσεων

Οι ακυρώσεις που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα με την προγραμματισμένη συνεδρία χρεώνονται, όταν δεν συντρέχει κάποιος ιατρικός, επαγγελματικός ή άλλος σοβαρός λόγος. Αλλαγή ημέρας ή ώρας της συνεδρίας πραγματοποιείται τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνεδρία. Η χρέωση λόγω ακύρωσης την ίδια μέρα χωρίς σοβαρό λόγο έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν την διαδικασία της θεραπείας.

Ατομική Ψυχοθεραπεία κατάθλιψη συναισθήματα ψυχοθεραπεία συνεδρίες διαταραχή Ακρόπολη φόβος διάσχιση προσέγγιση αυτογνωσία κενό φοβίες άγχος αναλυτική πανικού ψυχολογία Αθήνα κρίσεις αναπτυξιακή φαντασιώσεις βουλιμία προβλήματα ψυχοθεραπεύτρια θανάτου νευρική ραντεβού συμβουλευτική γονέων συμπεριφοράς αυτοπραγμάτωση ανορεξία διάχυτη κέντρο μετρό δυσκολίες σχέσεις ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπείας γνωσιακή χαμηλή εγκατάλειψη ψυχολόγοιΑτομική Ψυχοθεραπεία κενό αυτογνωσία χαμηλή κέντρο προβλήματα εγκατάλειψη ψυχολογία γονέων μετρό άγχος ψυχοθεραπείας διαταραχή συνεδρίες αυτοπραγμάτωση αναλυτική γνωσιακή σχέσεις φόβος ψυχοθεραπεία φοβίες ψυχολόγος αναπτυξιακή συμπεριφοράς ψυχοθεραπεύτρια διάσχιση αυτοεκτίμηση πανικού ανορεξία διάχυτη θανάτου νευρική Ακρόπολη ψυχοθεραπευτής Αθήνα δυσκολίες φαντασιώσεις κατάθλιψη κρίσεις προσέγγιση ψυχολόγοι βουλιμία συναισθήματα ραντεβού συμβουλευτική Ατομική Ψυχοθεραπεία προβλήματα νευρική ψυχολογία σχέσεις αυτοεκτίμηση κενό φοβίες Αθήνα αυτογνωσία ψυχολόγοι συμπεριφοράς άγχος κατάθλιψη συναισθήματα γονέων αναλυτική ψυχοθεραπεύτρια αυτοπραγμάτωση χαμηλή μετρό ψυχολόγος προσέγγιση συνεδρίες ανορεξία αναπτυξιακή συμβουλευτική διάσχιση ψυχοθεραπείας ραντεβού Ακρόπολη διάχυτη κέντρο φόβος ψυχοθεραπευτής βουλιμία διαταραχή εγκατάλειψη φαντασιώσεις θανάτου κρίσεις πανικού ψυχοθεραπεία δυσκολίες γνωσιακή Ατομική Ψυχοθεραπεία κέντρο κατάθλιψη αυτογνωσία μετρό αναλυτική Αθήνα εγκατάλειψη προβλήματα γονέων πανικού Ακρόπολη ψυχολόγοι νευρική βουλιμία ραντεβού ψυχοθεραπεύτρια διαταραχή σχέσεις φόβος ανορεξία αναπτυξιακή κενό διάχυτη συναισθήματα γνωσιακή συμπεριφοράς φαντασιώσεις ψυχοθεραπευτής προσέγγιση ψυχοθεραπεία αυτοπραγμάτωση διάσχιση δυσκολίες συμβουλευτική φοβίες αυτοεκτίμηση κρίσεις ψυχοθεραπείας άγχος θανάτου συνεδρίες ψυχολογία ψυχολόγος χαμηλή Ατομική Ψυχοθεραπεία άγχος κρίσεις κατάθλιψη μετρό Αθήνα συναισθήματα Ακρόπολη εγκατάλειψη γνωσιακή γονέων αναπτυξιακή προβλήματα ψυχολογία ψυχολόγος βουλιμία ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπεία συνεδρίες νευρική φόβος συμβουλευτική διάσχιση χαμηλή αυτοεκτίμηση διάχυτη αναλυτική φαντασιώσεις πανικού ψυχολόγοι δυσκολίες ραντεβού διαταραχή κενό σχέσεις αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπευτής αυτογνωσία ψυχοθεραπεύτρια κέντρο προσέγγιση ανορεξία συμπεριφοράς φοβίες θανάτου Ατομική Ψυχοθεραπεία προσέγγιση δυσκολίες σχέσεις χαμηλή αυτογνωσία φαντασιώσεις κρίσεις φοβίες ψυχοθεραπείας θανάτου ψυχολόγοι αυτοεκτίμηση εγκατάλειψη βουλιμία φόβος Αθήνα διαταραχή διάχυτη συνεδρίες ραντεβού κέντρο κενό ψυχολογία μετρό αναλυτική αναπτυξιακή ψυχολόγος άγχος ψυχοθεραπεία κατάθλιψη συμβουλευτική ψυχοθεραπεύτρια νευρική γονέων ψυχοθεραπευτής συμπεριφοράς αυτοπραγμάτωση προβλήματα διάσχιση ανορεξία γνωσιακή πανικού συναισθήματα Ακρόπολη

Τίτλος: Ατομική Ψυχοθεραπεία
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-10-01 13:39:44