Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία αυτογνωσία βουλιμία Αθήνα διάχυτη προβλήματα φαντασιώσεις αναλυτική αυτοεκτίμηση συμπεριφοράς γνωσιακή εγκατάλειψη φοβίες κατάθλιψη ψυχολόγος γονέων ραντεβού ανορεξία κρίσεις νευρική συνεδρίες φόβος προσέγγιση διάσχιση ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπευτής συναισθήματα ψυχοθεραπεύτρια άγχος χαμηλή θανάτου διαταραχή ψυχολογία αναπτυξιακή αυτοπραγμάτωση πανικού κέντρο συμβουλευτική δυσκολίες σχέσεις Ακρόπολη κενό ψυχολόγοι μετρό

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2011/04/imagjles.jpg
[Κατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

ατομική ψυχοθεραπείαΗ ψυχοθεραπεία ξεκινάει με την γνωριμία θεραπευτή – θεραπευόμενου, την ενημέρωση του θεραπευόμενου για την διαδικασία της ψυχοθεραπείας, τον τρόπο προσέγγισης πάνω στην οποία έχει εκπαιδευτεί ο θεραπευτής και το «συμβόλαιο» που καθορίζει τα όρια (απόρρητο, πληρωμή, ώρα και διάρκεια της συνεδρίας και άλλα) και τους όρους της θεραπείας (υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο πλευρών). Στις επόμενες συνεδρίες ο θεραπευτής παίρνει ιστορικό,  χορηγεί ερωτηματολόγιο -εργαλείο που βοηθά την εξέλιξη της θεραπείας δίνοντας τα πρώτα ερωτηματικά για την αυτογνωσία του θεραπευόμενου και ακολουθούν τεχνικές ανάλογα την θεραπευτική προσέγγιση. Πέρα από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται επικουρικά, καθώς δεν είναι πανάκεια, χρησιμοποιείται η συζήτηση προκειμένου ο θεραπευόμενος να προβεί σε αυτοαποκάλυψη, αυτογνωσία και να εκφράσει βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις ώστε να οδηγηθεί στην εσωτερική πραγμάτωση και την ψυχική ισορροπία. Επίσης ο θεραπευόμενος καλείται να κάνει κάποιες ασκήσεις μεταξύ των συνεδριών, είτε γραπτές είτε πρακτικές, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του, την εκπαίδευση σε κάποιες δεξιότητες αλλά και την γενίκευση και εφαρμογή αυτών που μαθαίνει στην θεραπεία. Βασικό συστατικό όμως της θεραπείας είναι η δόμηση της θεραπευτικής σχέσης χωρίς την οποία καμία τεχνική δεν έχει αποτέλεσμα.

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας καθορίζεται από το είδος του προβλήματος, την ικανότητα του θεραπευμένου να συμμετέχει ενεργά στην θεραπεία και την θεωρητική κατάρτιση του θεραπευτή. Ένας ενδεικτικός αριθμός συνεδριών με γνωσιακή – αναλυτική προσέγγιση διαρκεί 16-24 συνεδρίες βασιζόμενη όμως στο Αγγλικό σύστημα με σκοπό την άμεση ανακούφιση σε σύντομο διάστημα. Ωστόσο μια ολοκληρωμένη θεραπεία περνάει πολλά επίπεδα  μετά την ανακούφιση του συμπτώματος, δουλεύονται πιο δομικά θέματα εαυτού -αυτογνωσίας με σκοπό όχι απλά την ανακούφιση αλλά και την πραγμάτωση του ατόμου.  Ανάλογα το αίτημα-σύμπτωμα οι συναντήσεις συνήθως γίνονται 1 φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 50 λεπτά.  Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας  είναι κάτι που ορίζεται μέσα στην θεραπεία και απο τα δύο μέλη αυτής όπως και η ώρα και μέρα της προγραμματισμένης συνεδρίας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει ο κόσμος ότι ο ψυχολόγος δεν δίνει μαγικές λύσεις ούτε αποφασίζει για τον θεραπευόμενο αλλά τον εκπαιδεύει ώστε να μάθει μόνος του να παίρνει σημαντικές αποφάσεις.

Πολλοί θεραπευόμενοι νιώθουν ματαίωση επειδή στην δεύτερη ή τρίτη συνεδρία δεν έχουν λυθεί τα προβλήματά τους ή δεν έχουν πάρει συμβουλές. Για να επιτευχθεί η αλλαγή, χρειάζεται την συνεργασία θεραπευτή – θεραπευόμενου, αλλά εξαρτάται και από το είδος του ψυχολογικού προβλήματος και από το πόσο έτοιμος είναι ο θεραπευόμενος για να αλλάξει, καθώς όλοι οι άνθρωποι αντιστεκόμαστε στην αλλαγή.

Σε περίπτωση που ο θεραπευτής διαγνώσει ότι ο θεραπευόμενος χρήζει παράλληλης φαρμακευτικής υποστήριξης συνεργάζεται με ψυχίατρο και κατόπιν συνεννόησης των ειδικών γίνεται παράλληλη ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

Ο στόχος της θεραπείας δεν είναι να αλλάξει τον άνθρωπο αλλά να τον βοηθήσει να φέρει στην επιφάνεια την δική του εσωτερική φωνή και να ανακαλύψει τον εαυτό του.  Θα λέγαμε μάλιστα οτι η φράση “γίνε αυτό που είσαι” περιγράφει αρκετά τον στόχο, ”αυτό που είσαι” όμως είναι οι δικές σου επιλογές, επιθυμίες και ανάγκες. Η ολοκλήρωση της θεραπείας είναι ο βασικός στόχος του σωστού επαγγελματία, η θεραπεία που συνεχίζει χωρίς στόχους αλλά λειτουργεί σαν πατερίτσα για τον θεραπευτή είναι αντίθετη με την δεοντολογία.

Η θεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία και όχι μια απλή κουβέντα που ο θεραπευόμενος θα μιλήσει, θα εκτονωθεί και φύγει, αυτό είναι ένα κομμάτι της όχι όμως όλη η θεραπεία, σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος δεν σέβεται την διαδικασία ή αποφεύγει να δουλέψει θέματα που προτείνει ο θεραπευτής και αφού έχει συζητηθεί απο τον θεραπευτή, τότε ο θεραπευτής μπορεί να σταματήσει την διαδικασία όπως και σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος σπάει συνεχώς τα όρια της θεραπείας.

Πολιτική Ακυρώσεων

Οι ακυρώσεις που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα με την προγραμματισμένη συνεδρία χρεώνονται, όταν δεν συντρέχει κάποιος ιατρικός, επαγγελματικός ή άλλος σοβαρός λόγος. Αλλαγή ημέρας ή ώρας της συνεδρίας πραγματοποιείται τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνεδρία. Η χρέωση λόγω ακύρωσης την ίδια μέρα χωρίς σοβαρό λόγο έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν την διαδικασία της θεραπείας.

Ατομική Ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπευτής συναισθήματα Ακρόπολη διάσχιση ραντεβού πανικού θανάτου φόβος φαντασιώσεις ψυχοθεραπείας γονέων βουλιμία συνεδρίες αυτοεκτίμηση κέντρο κρίσεις ψυχολογία σχέσεις φοβίες μετρό ανορεξία προσέγγιση συμβουλευτική κενό εγκατάλειψη αναπτυξιακή γνωσιακή αυτοπραγμάτωση ψυχολόγοι δυσκολίες χαμηλή ψυχοθεραπεύτρια συμπεριφοράς νευρική ψυχολόγος αυτογνωσία διάχυτη διαταραχή προβλήματα Αθήνα ψυχοθεραπεία αναλυτική κατάθλιψη άγχοςΑτομική Ψυχοθεραπεία ψυχολογία φοβίες ραντεβού Αθήνα νευρική αναλυτική δυσκολίες ψυχοθεραπείας αυτογνωσία εγκατάλειψη διαταραχή ανορεξία αναπτυξιακή κατάθλιψη φαντασιώσεις χαμηλή ψυχολόγοι διάχυτη ψυχοθεραπεία κρίσεις προσέγγιση γονέων άγχος ψυχοθεραπεύτρια συμπεριφοράς μετρό φόβος Ακρόπολη σχέσεις γνωσιακή συνεδρίες συμβουλευτική κενό ψυχοθεραπευτής πανικού κέντρο προβλήματα διάσχιση θανάτου συναισθήματα αυτοπραγμάτωση αυτοεκτίμηση ψυχολόγος βουλιμία Ατομική Ψυχοθεραπεία αναλυτική διάχυτη ψυχολογία κατάθλιψη δυσκολίες συμπεριφοράς ραντεβού συμβουλευτική ψυχοθεραπευτής διαταραχή αυτογνωσία εγκατάλειψη νευρική Αθήνα αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπεία αυτοεκτίμηση ανορεξία κέντρο αναπτυξιακή θανάτου ψυχολόγος ψυχολόγοι φαντασιώσεις βουλιμία συναισθήματα πανικού διάσχιση φόβος φοβίες γνωσιακή μετρό ψυχοθεραπείας κενό προβλήματα Ακρόπολη ψυχοθεραπεύτρια σχέσεις γονέων προσέγγιση κρίσεις συνεδρίες άγχος χαμηλή Ατομική Ψυχοθεραπεία συνεδρίες ψυχολόγος φόβος ραντεβού ψυχοθεραπευτής φαντασιώσεις πανικού ψυχολόγοι προβλήματα αυτογνωσία συμβουλευτική ψυχοθεραπείας βουλιμία αυτοπραγμάτωση δυσκολίες διάχυτη προσέγγιση Ακρόπολη γνωσιακή αναπτυξιακή κέντρο κρίσεις ανορεξία ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπεία συμπεριφοράς κατάθλιψη μετρό γονέων διαταραχή άγχος διάσχιση νευρική χαμηλή Αθήνα σχέσεις εγκατάλειψη αυτοεκτίμηση κενό φοβίες ψυχολογία συναισθήματα θανάτου αναλυτική

Τίτλος: Ατομική Ψυχοθεραπεία
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2024-05-10 13:20:08
Νέα Ψυχοθεραπευτική Ομάδα Αυτογνωσίας
This is default text for notification bar