Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία άγχος συναισθήματα ψυχοθεραπείας αναπτυξιακή σχέσεις διάχυτη συνεδρίες βουλιμία ραντεβού χαμηλή θανάτου κατάθλιψη ψυχολογία φαντασιώσεις μετρό αυτογνωσία αυτοεκτίμηση κέντρο ψυχολόγοι γνωσιακή αυτοπραγμάτωση νευρική ψυχοθεραπεία εγκατάλειψη πανικού φόβος διαταραχή φοβίες Ακρόπολη δυσκολίες συμβουλευτική αναλυτική Αθήνα ανορεξία ψυχολόγος διάσχιση προβλήματα προσέγγιση κενό κρίσεις ψυχοθεραπεύτρια γονέων ψυχοθεραπευτής συμπεριφοράς

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2011/04/imagjles.jpg
[Κατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

ατομική ψυχοθεραπείαΗ ψυχοθεραπεία ξεκινάει με την γνωριμία θεραπευτή – θεραπευόμενου, την ενημέρωση του θεραπευόμενου για την διαδικασία της ψυχοθεραπείας, τον τρόπο προσέγγισης πάνω στην οποία έχει εκπαιδευτεί ο θεραπευτής και το «συμβόλαιο» που καθορίζει τα όρια (απόρρητο, πληρωμή, ώρα και διάρκεια της συνεδρίας και άλλα) και τους όρους της θεραπείας (υποχρεώσεις και δικαιώματα και των δύο πλευρών). Στις επόμενες συνεδρίες ο θεραπευτής παίρνει ιστορικό,  χορηγεί ερωτηματολόγιο -εργαλείο που βοηθά την εξέλιξη της θεραπείας δίνοντας τα πρώτα ερωτηματικά για την αυτογνωσία του θεραπευόμενου και ακολουθούν τεχνικές ανάλογα την θεραπευτική προσέγγιση. Πέρα από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται επικουρικά, καθώς δεν είναι πανάκεια, χρησιμοποιείται η συζήτηση προκειμένου ο θεραπευόμενος να προβεί σε αυτοαποκάλυψη, αυτογνωσία και να εκφράσει βαθύτερα συναισθήματα και σκέψεις ώστε να οδηγηθεί στην εσωτερική πραγμάτωση και την ψυχική ισορροπία. Επίσης ο θεραπευόμενος καλείται να κάνει κάποιες ασκήσεις μεταξύ των συνεδριών, είτε γραπτές είτε πρακτικές, με σκοπό την ενεργό συμμετοχή του, την εκπαίδευση σε κάποιες δεξιότητες αλλά και την γενίκευση και εφαρμογή αυτών που μαθαίνει στην θεραπεία. Βασικό συστατικό όμως της θεραπείας είναι η δόμηση της θεραπευτικής σχέσης χωρίς την οποία καμία τεχνική δεν έχει αποτέλεσμα.

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας καθορίζεται από το είδος του προβλήματος, την ικανότητα του θεραπευμένου να συμμετέχει ενεργά στην θεραπεία και την θεωρητική κατάρτιση του θεραπευτή. Ένας ενδεικτικός αριθμός συνεδριών με γνωσιακή – αναλυτική προσέγγιση διαρκεί 16-24 συνεδρίες βασιζόμενη όμως στο Αγγλικό σύστημα με σκοπό την άμεση ανακούφιση σε σύντομο διάστημα. Ωστόσο μια ολοκληρωμένη θεραπεία περνάει πολλά επίπεδα  μετά την ανακούφιση του συμπτώματος, δουλεύονται πιο δομικά θέματα εαυτού -αυτογνωσίας με σκοπό όχι απλά την ανακούφιση αλλά και την πραγμάτωση του ατόμου.  Ανάλογα το αίτημα-σύμπτωμα οι συναντήσεις συνήθως γίνονται 1 φορά την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 50 λεπτά.  Η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας  είναι κάτι που ορίζεται μέσα στην θεραπεία και απο τα δύο μέλη αυτής όπως και η ώρα και μέρα της προγραμματισμένης συνεδρίας.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσει ο κόσμος ότι ο ψυχολόγος δεν δίνει μαγικές λύσεις ούτε αποφασίζει για τον θεραπευόμενο αλλά τον εκπαιδεύει ώστε να μάθει μόνος του να παίρνει σημαντικές αποφάσεις.

Πολλοί θεραπευόμενοι νιώθουν ματαίωση επειδή στην δεύτερη ή τρίτη συνεδρία δεν έχουν λυθεί τα προβλήματά τους ή δεν έχουν πάρει συμβουλές. Για να επιτευχθεί η αλλαγή, χρειάζεται την συνεργασία θεραπευτή – θεραπευόμενου, αλλά εξαρτάται και από το είδος του ψυχολογικού προβλήματος και από το πόσο έτοιμος είναι ο θεραπευόμενος για να αλλάξει, καθώς όλοι οι άνθρωποι αντιστεκόμαστε στην αλλαγή.

Σε περίπτωση που ο θεραπευτής διαγνώσει ότι ο θεραπευόμενος χρήζει παράλληλης φαρμακευτικής υποστήριξης συνεργάζεται με ψυχίατρο και κατόπιν συνεννόησης των ειδικών γίνεται παράλληλη ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

Ο στόχος της θεραπείας δεν είναι να αλλάξει τον άνθρωπο αλλά να τον βοηθήσει να φέρει στην επιφάνεια την δική του εσωτερική φωνή και να ανακαλύψει τον εαυτό του.  Θα λέγαμε μάλιστα οτι η φράση «γίνε αυτό που είσαι» περιγράφει αρκετά τον στόχο, »αυτό που είσαι» όμως είναι οι δικές σου επιλογές, επιθυμίες και ανάγκες. Η ολοκλήρωση της θεραπείας είναι ο βασικός στόχος του σωστού επαγγελματία, η θεραπεία που συνεχίζει χωρίς στόχους αλλά λειτουργεί σαν πατερίτσα για τον θεραπευτή είναι αντίθετη με την δεοντολογία.

Η θεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία και όχι μια απλή κουβέντα που ο θεραπευόμενος θα μιλήσει, θα εκτονωθεί και φύγει, αυτό είναι ένα κομμάτι της όχι όμως όλη η θεραπεία, σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος δεν σέβεται την διαδικασία ή αποφεύγει να δουλέψει θέματα που προτείνει ο θεραπευτής και αφού έχει συζητηθεί απο τον θεραπευτή, τότε ο θεραπευτής μπορεί να σταματήσει την διαδικασία όπως και σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος σπάει συνεχώς τα όρια της θεραπείας.

Πολιτική Ακυρώσεων

Οι ακυρώσεις που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα με την προγραμματισμένη συνεδρία χρεώνονται, όταν δεν συντρέχει κάποιος ιατρικός, επαγγελματικός ή άλλος σοβαρός λόγος. Αλλαγή ημέρας ή ώρας της συνεδρίας πραγματοποιείται τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη συνεδρία. Η χρέωση λόγω ακύρωσης την ίδια μέρα χωρίς σοβαρό λόγο έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν την διαδικασία της θεραπείας.

Ατομική Ψυχοθεραπεία ψυχολόγοι κέντρο ανορεξία σχέσεις θανάτου ψυχοθεραπεύτρια βουλιμία πανικού αναπτυξιακή γονέων συμβουλευτική προσέγγιση ψυχολόγος συνεδρίες αυτοπραγμάτωση χαμηλή φόβος μετρό ψυχολογία ψυχοθεραπευτής γνωσιακή αυτογνωσία συναισθήματα διάχυτη Αθήνα ραντεβού φαντασιώσεις δυσκολίες διάσχιση Ακρόπολη ψυχοθεραπείας συμπεριφοράς κρίσεις αναλυτική φοβίες κατάθλιψη εγκατάλειψη νευρική άγχος αυτοεκτίμηση προβλήματα διαταραχή ψυχοθεραπεία κενόΑτομική Ψυχοθεραπεία διαταραχή φαντασιώσεις ψυχολόγοι αυτοεκτίμηση αναπτυξιακή ψυχοθεραπείας κέντρο ανορεξία συμπεριφοράς συνεδρίες κενό ψυχολόγος αναλυτική γνωσιακή εγκατάλειψη πανικού συναισθήματα άγχος κρίσεις θανάτου ψυχοθεραπευτής νευρική Αθήνα φοβίες βουλιμία ψυχοθεραπεία ψυχολογία προβλήματα Ακρόπολη μετρό συμβουλευτική σχέσεις αυτογνωσία γονέων ψυχοθεραπεύτρια φόβος αυτοπραγμάτωση διάσχιση χαμηλή ραντεβού δυσκολίες διάχυτη κατάθλιψη προσέγγιση Ατομική Ψυχοθεραπεία αναλυτική συνεδρίες νευρική κατάθλιψη ανορεξία συμβουλευτική ψυχολόγος αυτοπραγμάτωση κέντρο αναπτυξιακή Ακρόπολη εγκατάλειψη ψυχοθεραπευτής γονέων φαντασιώσεις προσέγγιση βουλιμία σχέσεις κενό αυτοεκτίμηση Αθήνα προβλήματα διαταραχή άγχος συμπεριφοράς πανικού φοβίες μετρό διάσχιση φόβος θανάτου γνωσιακή ψυχοθεραπείας χαμηλή δυσκολίες ψυχοθεραπεύτρια αυτογνωσία ραντεβού ψυχολογία ψυχοθεραπεία συναισθήματα ψυχολόγοι διάχυτη κρίσεις Ατομική Ψυχοθεραπεία γνωσιακή νευρική σχέσεις αναλυτική ψυχοθεραπευτής ανορεξία προσέγγιση κενό ψυχοθεραπεύτρια γονέων κρίσεις φόβος κέντρο προβλήματα ψυχολόγοι θανάτου συμπεριφοράς ψυχοθεραπεία συμβουλευτική εγκατάλειψη βουλιμία διάχυτη Ακρόπολη διάσχιση μετρό ραντεβού κατάθλιψη χαμηλή φοβίες ψυχολόγος διαταραχή αναπτυξιακή άγχος ψυχοθεραπείας συναισθήματα αυτοεκτίμηση δυσκολίες αυτογνωσία Αθήνα αυτοπραγμάτωση πανικού ψυχολογία φαντασιώσεις συνεδρίες

Τίτλος: Ατομική Ψυχοθεραπεία
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-06-08 13:31:51