Σεμινάρια

Σεμινάρια κρίσεις βουλιμία ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής συμπεριφοράς Αθήνα αυτοεκτίμηση κατάθλιψη διάσχιση δυσκολίες φαντασιώσεις προβλήματα συνεδρίες αναπτυξιακή ραντεβού συμβουλευτική διάχυτη φόβος πανικού αναλυτική Ακρόπολη μετρό ψυχολόγοι διαταραχή γνωσιακή προσέγγιση κέντρο θανάτου ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπείας κενό νευρική αυτοπραγμάτωση ανορεξία φοβίες άγχος χαμηλή εγκατάλειψη συναισθήματα γονέων ψυχοθεραπεύτρια αυτογνωσία ψυχολογία σχέσεις

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2018/12/elena-leventaki-800.jpg
[Κατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

ΣεμινάριαΠαρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενο της ψυχολογίας – ψυχοθεραπείας, σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις και φορείς.

Ενδεικτικά θέματα για τους ενδιαφερόμενους είναι η διαχείριση κρίσεων, η διαχείριση εργασιακών προβλημάτων, στρες, άγχος, διαχείριση θυμού, κοινωνικές δεξιότητες, επιλογή προσωπικού κ.α.

Επιπλέον, διοργανώνονται στο χώρο μου σεμινάρια για όλους, αλλά και επιλεγμένα για φοιτητές, σε συνεργασία με διακεκριμένους συναδέλφους. Ενδεικτική θεματολογία οι διαταραχές προσωπικότητας, ατομική θεραπεία, διαζύγιο, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, κύηση και μητρότητα κ.α.

Σεμινάρια διάσχιση ψυχολόγοι διαταραχή φόβος νευρική κρίσεις φαντασιώσεις προσέγγιση βουλιμία ψυχοθεραπείας συμβουλευτική αναλυτική γνωσιακή Αθήνα ψυχοθεραπευτής ραντεβού γονέων ψυχολόγος συμπεριφοράς συναισθήματα διάχυτη κενό εγκατάλειψη προβλήματα αυτοεκτίμηση φοβίες σχέσεις μετρό κέντρο κατάθλιψη αυτογνωσία δυσκολίες Ακρόπολη θανάτου χαμηλή άγχος ανορεξία ψυχοθεραπεύτρια ψυχολογία ψυχοθεραπεία πανικού συνεδρίες αναπτυξιακή αυτοπραγμάτωσηΣεμινάρια φοβίες αναλυτική ανορεξία διάσχιση ραντεβού ψυχολόγοι συμπεριφοράς αυτογνωσία προβλήματα θανάτου δυσκολίες νευρική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια κενό ψυχοθεραπείας βουλιμία προσέγγιση άγχος κρίσεις ψυχοθεραπεία αναπτυξιακή Ακρόπολη διάχυτη σχέσεις συνεδρίες συναισθήματα συμβουλευτική αυτοεκτίμηση μετρό πανικού φόβος Αθήνα εγκατάλειψη αυτοπραγμάτωση κέντρο γονέων κατάθλιψη γνωσιακή ψυχοθεραπευτής διαταραχή ψυχολογία χαμηλή φαντασιώσεις Σεμινάρια φοβίες φόβος σχέσεις ψυχοθεραπευτής προβλήματα δυσκολίες νευρική προσέγγιση χαμηλή συναισθήματα γνωσιακή ψυχολογία μετρό αναλυτική ψυχολόγος αυτογνωσία εγκατάλειψη ψυχοθεραπείας Ακρόπολη πανικού ψυχοθεραπεία βουλιμία αυτοεκτίμηση συνεδρίες διάσχιση ψυχοθεραπεύτρια Αθήνα διάχυτη συμβουλευτική κενό κατάθλιψη ανορεξία αυτοπραγμάτωση διαταραχή θανάτου ραντεβού κέντρο φαντασιώσεις άγχος αναπτυξιακή κρίσεις συμπεριφοράς ψυχολόγοι γονέων Σεμινάρια χαμηλή άγχος σχέσεις ψυχοθεραπείας αναλυτική γνωσιακή αυτοπραγμάτωση δυσκολίες ψυχολογία φαντασιώσεις πανικού διάσχιση προβλήματα νευρική κέντρο αναπτυξιακή φοβίες διάχυτη συναισθήματα συμβουλευτική ψυχοθεραπευτής εγκατάλειψη ψυχολόγος κρίσεις κατάθλιψη φόβος γονέων αυτοεκτίμηση θανάτου διαταραχή ψυχολόγοι ανορεξία ψυχοθεραπεύτρια κενό προσέγγιση συνεδρίες μετρό αυτογνωσία Αθήνα βουλιμία Ακρόπολη ραντεβού συμπεριφοράς ψυχοθεραπεία Σεμινάρια διάχυτη ψυχοθεραπείας συνεδρίες εγκατάλειψη προβλήματα διαταραχή φαντασιώσεις κενό άγχος αυτοπραγμάτωση ψυχολόγος ραντεβού ψυχολόγοι ψυχοθεραπεία διάσχιση συμβουλευτική ψυχολογία αυτοεκτίμηση πανικού σχέσεις νευρική αναπτυξιακή κατάθλιψη φοβίες θανάτου Ακρόπολη χαμηλή συμπεριφοράς ψυχοθεραπεύτρια κέντρο γονέων συναισθήματα βουλιμία ανορεξία δυσκολίες γνωσιακή προσέγγιση κρίσεις αναλυτική ψυχοθεραπευτής μετρό Αθήνα φόβος αυτογνωσία

Τίτλος: Σεμινάρια
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2020-07-03 13:34:43