Σεμινάρια

Σεμινάρια φόβος γνωσιακή νευρική αναπτυξιακή ψυχοθεραπεία ψυχολογία διάσχιση βουλιμία αυτογνωσία συνεδρίες άγχος προσέγγιση ραντεβού Αθήνα διάχυτη συναισθήματα γονέων αυτοεκτίμηση ψυχολόγος φοβίες κρίσεις ψυχοθεραπεύτρια συμβουλευτική αυτοπραγμάτωση σχέσεις θανάτου κενό ανορεξία χαμηλή μετρό ψυχοθεραπευτής προβλήματα πανικού δυσκολίες φαντασιώσεις κέντρο αναλυτική συμπεριφοράς εγκατάλειψη ψυχολόγοι ψυχοθεραπείας διαταραχή κατάθλιψη Ακρόπολη

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2018/12/elena-leventaki-800.jpg
[Κατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

ΣεμινάριαΠαρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενο της ψυχολογίας – ψυχοθεραπείας, σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις και φορείς.

Ενδεικτικά θέματα για τους ενδιαφερόμενους είναι η διαχείριση κρίσεων, η διαχείριση εργασιακών προβλημάτων, στρες, άγχος, διαχείριση θυμού, κοινωνικές δεξιότητες, επιλογή προσωπικού κ.α.

Επιπλέον, διοργανώνονται στο χώρο μου σεμινάρια για όλους, αλλά και επιλεγμένα για φοιτητές, σε συνεργασία με διακεκριμένους συναδέλφους. Ενδεικτική θεματολογία οι διαταραχές προσωπικότητας, ατομική θεραπεία, διαζύγιο, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, κύηση και μητρότητα κ.α.

Σεμινάρια κενό συνεδρίες προσέγγιση Ακρόπολη σχέσεις ψυχοθεραπεία δυσκολίες ψυχοθεραπευτής ανορεξία ραντεβού ψυχοθεραπείας γονέων φόβος νευρική χαμηλή κατάθλιψη γνωσιακή Αθήνα συμβουλευτική βουλιμία ψυχολόγοι θανάτου ψυχολόγος συμπεριφοράς συναισθήματα κέντρο φαντασιώσεις προβλήματα διάχυτη ψυχοθεραπεύτρια κρίσεις διαταραχή αναλυτική άγχος αυτοπραγμάτωση πανικού μετρό διάσχιση εγκατάλειψη αυτοεκτίμηση αναπτυξιακή ψυχολογία αυτογνωσία φοβίεςΣεμινάρια συμπεριφοράς χαμηλή ψυχοθεραπεύτρια δυσκολίες συμβουλευτική ραντεβού αυτοεκτίμηση προσέγγιση Ακρόπολη κενό σχέσεις ψυχοθεραπευτής διαταραχή γνωσιακή ψυχολόγοι μετρό Αθήνα κέντρο συνεδρίες γονέων ψυχοθεραπείας πανικού βουλιμία ανορεξία διάχυτη κατάθλιψη θανάτου φόβος φοβίες άγχος προβλήματα ψυχοθεραπεία ψυχολόγος αναπτυξιακή νευρική αυτοπραγμάτωση εγκατάλειψη αυτογνωσία διάσχιση κρίσεις φαντασιώσεις συναισθήματα ψυχολογία αναλυτική Σεμινάρια ανορεξία ραντεβού φαντασιώσεις ψυχοθεραπεία Αθήνα πανικού νευρική αυτοεκτίμηση συνεδρίες κενό γνωσιακή Ακρόπολη σχέσεις εγκατάλειψη προβλήματα βουλιμία αναπτυξιακή μετρό αυτογνωσία άγχος ψυχοθεραπευτής κρίσεις συμπεριφοράς συμβουλευτική αυτοπραγμάτωση ψυχολογία ψυχοθεραπείας αναλυτική ψυχολόγοι φοβίες διαταραχή θανάτου συναισθήματα γονέων κατάθλιψη κέντρο χαμηλή δυσκολίες διάχυτη φόβος προσέγγιση ψυχοθεραπεύτρια διάσχιση ψυχολόγος Σεμινάρια άγχος αναλυτική εγκατάλειψη προβλήματα χαμηλή γονέων φόβος ψυχολόγοι αναπτυξιακή συναισθήματα γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια νευρική συμβουλευτική κέντρο ψυχοθεραπείας Αθήνα βουλιμία ανορεξία συμπεριφοράς κρίσεις κατάθλιψη δυσκολίες προσέγγιση ψυχοθεραπεία κενό φοβίες διάσχιση διαταραχή ψυχολόγος θανάτου μετρό ψυχολογία αυτοπραγμάτωση σχέσεις διάχυτη αυτοεκτίμηση συνεδρίες φαντασιώσεις ραντεβού ψυχοθεραπευτής πανικού Ακρόπολη αυτογνωσία

Τίτλος: Σεμινάρια
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-06-09 01:33:01