Σεμινάρια

Σεμινάρια αναλυτική συναισθήματα συμπεριφοράς φόβος ψυχοθεραπευτής προβλήματα κατάθλιψη κρίσεις ψυχολόγοι ψυχολόγος κενό συμβουλευτική κέντρο αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπεία προσέγγιση αναπτυξιακή διαταραχή θανάτου μετρό συνεδρίες ψυχοθεραπείας ψυχολογία ραντεβού δυσκολίες διάχυτη εγκατάλειψη γονέων αυτοεκτίμηση φαντασιώσεις ψυχοθεραπεύτρια πανικού άγχος Αθήνα αυτογνωσία Ακρόπολη βουλιμία φοβίες γνωσιακή διάσχιση ανορεξία σχέσεις νευρική χαμηλή

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2018/12/elena-leventaki-800.jpg
[Κατηγορίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

ΣεμινάριαΠαρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής σεμιναρίων πάνω στο αντικείμενο της ψυχολογίας – ψυχοθεραπείας, σε υπηρεσίες, επιχειρήσεις και φορείς.

Ενδεικτικά θέματα για τους ενδιαφερόμενους είναι η διαχείριση κρίσεων, η διαχείριση εργασιακών προβλημάτων, στρες, άγχος, διαχείριση θυμού, κοινωνικές δεξιότητες, επιλογή προσωπικού κ.α.

Επιπλέον, διοργανώνονται στο χώρο μου σεμινάρια για όλους, αλλά και επιλεγμένα για φοιτητές, σε συνεργασία με διακεκριμένους συναδέλφους. Ενδεικτική θεματολογία οι διαταραχές προσωπικότητας, ατομική θεραπεία, διαζύγιο, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές, κύηση και μητρότητα κ.α.

Σεμινάρια ψυχοθεραπευτής αυτοπραγμάτωση πανικού γονέων ανορεξία σχέσεις ψυχολόγος αυτοεκτίμηση ψυχολογία διαταραχή κρίσεις κατάθλιψη συναισθήματα εγκατάλειψη κενό κέντρο προσέγγιση άγχος ψυχοθεραπεύτρια αναπτυξιακή βουλιμία αναλυτική διάχυτη συνεδρίες μετρό θανάτου Ακρόπολη γνωσιακή ψυχολόγοι συμπεριφοράς ψυχοθεραπεία φοβίες ραντεβού νευρική Αθήνα διάσχιση δυσκολίες φόβος συμβουλευτική χαμηλή φαντασιώσεις αυτογνωσία προβλήματα ψυχοθεραπείαςΣεμινάρια μετρό διαταραχή Ακρόπολη συμβουλευτική φαντασιώσεις δυσκολίες ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπεία θανάτου κενό Αθήνα εγκατάλειψη διάσχιση άγχος φόβος ψυχολόγος αυτογνωσία προσέγγιση κατάθλιψη σχέσεις ανορεξία νευρική συμπεριφοράς αυτοεκτίμηση κέντρο αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακή βουλιμία ψυχολόγοι πανικού προβλήματα αναπτυξιακή ραντεβού συνεδρίες φοβίες ψυχοθεραπευτής συναισθήματα αναλυτική κρίσεις ψυχολογία γονέων χαμηλή διάχυτη Σεμινάρια άγχος αναπτυξιακή γνωσιακή διάχυτη εγκατάλειψη ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Αθήνα φοβίες αναλυτική συμπεριφοράς κατάθλιψη προσέγγιση ανορεξία συναισθήματα διαταραχή ψυχοθεραπευτής κενό ψυχοθεραπεία νευρική ψυχολόγοι αυτογνωσία δυσκολίες κρίσεις ραντεβού χαμηλή γονέων αυτοεκτίμηση συμβουλευτική θανάτου κέντρο Ακρόπολη φόβος πανικού αυτοπραγμάτωση φαντασιώσεις σχέσεις συνεδρίες διάσχιση ψυχοθεραπείας ψυχολογία βουλιμία προβλήματα μετρό Σεμινάρια βουλιμία ψυχολόγος φοβίες δυσκολίες κρίσεις φόβος αυτοπραγμάτωση αυτοεκτίμηση πανικού αναλυτική φαντασιώσεις σχέσεις Αθήνα ψυχολόγοι προσέγγιση συναισθήματα ραντεβού συμπεριφοράς χαμηλή νευρική ψυχοθεραπείας άγχος γονέων αυτογνωσία ψυχοθεραπευτής ψυχολογία διάχυτη κατάθλιψη συμβουλευτική προβλήματα συνεδρίες Ακρόπολη ψυχοθεραπεία κενό διαταραχή ψυχοθεραπεύτρια αναπτυξιακή θανάτου εγκατάλειψη ανορεξία γνωσιακή μετρό κέντρο διάσχιση Σεμινάρια Ακρόπολη χαμηλή σχέσεις ραντεβού μετρό αυτογνωσία αναλυτική φαντασιώσεις γνωσιακή πανικού άγχος συναισθήματα ψυχολόγοι συνεδρίες γονέων διάχυτη κενό Αθήνα ψυχοθεραπευτής ψυχοθεραπεία αυτοπραγμάτωση θανάτου βουλιμία δυσκολίες διάσχιση αναπτυξιακή προσέγγιση συμβουλευτική συμπεριφοράς προβλήματα διαταραχή φόβος αυτοεκτίμηση κατάθλιψη ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπείας κέντρο ψυχολόγος ανορεξία νευρική κρίσεις εγκατάλειψη φοβίες ψυχολογία

Τίτλος: Σεμινάρια
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2020-01-01 12:40:58