Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή πανικού προβλήματα άγχος προσέγγιση ψυχοθεραπείας διάσχιση σχέσεις ραντεβού φόβος αυτοπραγμάτωση βουλιμία δυσκολίες Αθήνα ανορεξία ψυχολόγοι συμβουλευτική αυτογνωσία συμπεριφοράς κέντρο αναλυτική θανάτου κενό νευρική ψυχολογία αναπτυξιακή αυτοεκτίμηση Ακρόπολη εγκατάλειψη μετρό ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπεία συναισθήματα χαμηλή φοβίες διαταραχή διάχυτη γνωσιακή κατάθλιψη κρίσεις ψυχολόγος γονέων συνεδρίες ψυχοθεραπευτής φαντασιώσεις

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Κοινή αντίληψη σε όλα τα είδη ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί η αξία της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο ως τρόπος κατανόησης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπιστευτικής σχέσης, οι πληγές κάθε ψυχής αποκαλύπτονται στον θεραπευτή και επουλώνονται. Η δομή της ΓΑΘ συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το εν δυνάμει ταξίδι προς τη θεραπεία μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Οι παγιωμένες συμπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευόμενου (ονομάζονται «αμοιβαίοι ρόλοι» στη ΓΑΘ) και ο τρόπος που αυτές σχεδόν αναπόφευκτα βιώνονται και στη σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή ονομάζεται «διαδραμάτιση» και αποτελεί  μια πολύ ισχυρή εμπειρία γνώσης και για τις δύο πλευρές.

Ο θεραπευτής σας αναγνωρίζει και προσδιορίζει αυτές τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές στις σχέσεις σας, έτσι ώστε εσείς να μπορέσετε να συνδέσετε τη νοητική και τη συναισθηματική σας αντίληψη. Όσο επώδυνη ή δύσκολη κι αν είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, μοιράζεται κι ερμηνεύεται με αμοιβαιότητα και σεβασμό.

Η διαδικασία της αλλαγής προέρχεται από τον προσδιορισμό, το βίωμα, το μοίρασμα, την αναγνώριση και την κατανόηση των παγιωμένων συμπεριφορών. Η επίγνωση αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση νέων και πιο υγιών συμπεριφορών. Ακόμα και η σχέση αυτή καθαυτή ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή βοηθά στη δημιουργία συμπεριφορών που θα διέπονται από περισσότερη αποδοχή και σεβασμό. 

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

  • δεν είναι δεσμευτική ή προσχεδιασμένη
  • δεν είναι «ζωγραφική με αριθμούς»
  • η όλη διαδικασία απαιτεί πνεύμα συνεργασίας
  • από την αρχή θα έχετε ενεργό ρόλο στην αυτοπαρακολούθηση μέσω διατήρησης ημερολογίου καταγραφής σκέψεων και συµπεριφορών
  • μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο οποίος ξεκινά πρώτος τη διαδικασία, θα διηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία και θα θέσετε στόχους με σκοπό την αλλαγή

Η ΓΑΘ αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο φέρνει το άτομο πιο κοντά στα συναισθήματά του με ξεκάθαρο τρόπο και μέσω του οποίου προκύπτει η δυνατότητα αναθεώρησης και αλλαγής παλαιών τρόπων συμπεριφοράς.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή κατάθλιψη συμβουλευτική διάσχιση ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπεία αυτοεκτίμηση αναπτυξιακή ραντεβού ανορεξία κρίσεις δυσκολίες ψυχολόγοι προσέγγιση μετρό Ακρόπολη βουλιμία αυτοπραγμάτωση προβλήματα εγκατάλειψη ψυχολογία άγχος θανάτου φοβίες κενό συνεδρίες γνωσιακή διάχυτη ψυχοθεραπείας αναλυτική νευρική σχέσεις ψυχοθεραπευτής συναισθήματα Αθήνα πανικού ψυχολόγος κέντρο φόβος συμπεριφοράς αυτογνωσία φαντασιώσεις γονέων χαμηλή διαταραχήΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή θανάτου κενό αυτοεκτίμηση Ακρόπολη ψυχολογία νευρική αυτοπραγμάτωση εγκατάλειψη γνωσιακή χαμηλή ψυχολόγος κατάθλιψη ψυχοθεραπείας φόβος αναλυτική φοβίες αυτογνωσία πανικού ψυχολόγοι διάχυτη σχέσεις συμβουλευτική διαταραχή προσέγγιση διάσχιση αναπτυξιακή ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπευτής προβλήματα άγχος συμπεριφοράς φαντασιώσεις δυσκολίες ψυχοθεραπεία συναισθήματα συνεδρίες μετρό ανορεξία κρίσεις βουλιμία γονέων ραντεβού κέντρο Αθήνα Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή κενό Αθήνα συμπεριφοράς φοβίες ανορεξία γονέων ψυχολογία διαταραχή αυτοεκτίμηση ψυχολόγος ραντεβού άγχος δυσκολίες αναλυτική ψυχοθεραπεύτρια κέντρο πανικού αυτοπραγμάτωση αυτογνωσία μετρό φόβος ψυχοθεραπείας διάσχιση ψυχοθεραπευτής χαμηλή ψυχολόγοι Ακρόπολη αναπτυξιακή κρίσεις βουλιμία φαντασιώσεις εγκατάλειψη ψυχοθεραπεία νευρική προσέγγιση συμβουλευτική συναισθήματα σχέσεις γνωσιακή συνεδρίες κατάθλιψη θανάτου διάχυτη προβλήματα Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή δυσκολίες αυτογνωσία φοβίες άγχος διαταραχή ψυχολογία μετρό χαμηλή αναπτυξιακή αυτοπραγμάτωση ραντεβού ψυχοθεραπεύτρια κρίσεις εγκατάλειψη συμπεριφοράς ψυχολόγοι βουλιμία σχέσεις Αθήνα διάσχιση πανικού συναισθήματα φαντασιώσεις γνωσιακή ψυχολόγος διάχυτη συνεδρίες κέντρο συμβουλευτική Ακρόπολη νευρική προβλήματα ψυχοθεραπεία φόβος γονέων ανορεξία ψυχοθεραπείας αυτοεκτίμηση κατάθλιψη ψυχοθεραπευτής αναλυτική προσέγγιση θανάτου κενό Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή φοβίες εγκατάλειψη αυτοεκτίμηση σχέσεις συμπεριφοράς συναισθήματα διαταραχή πανικού βουλιμία θανάτου ψυχοθεραπείας προσέγγιση κρίσεις ψυχοθεραπευτής δυσκολίες γνωσιακή άγχος ραντεβού ψυχολόγοι Ακρόπολη διάσχιση μετρό ανορεξία Αθήνα νευρική ψυχοθεραπεία αναπτυξιακή αυτογνωσία κατάθλιψη αυτοπραγμάτωση γονέων φόβος συμβουλευτική αναλυτική προβλήματα κενό φαντασιώσεις ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια ψυχολογία συνεδρίες διάχυτη χαμηλή κέντρο Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή συμπεριφοράς προσέγγιση αναλυτική διαταραχή φόβος γνωσιακή ψυχοθεραπεία ψυχολογία ψυχολόγος ψυχοθεραπείας διάσχιση φαντασιώσεις προβλήματα ανορεξία φοβίες ραντεβού ψυχολόγοι γονέων αυτογνωσία χαμηλή σχέσεις συνεδρίες συναισθήματα αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεύτρια πανικού κέντρο διάχυτη νευρική κατάθλιψη άγχος ψυχοθεραπευτής μετρό Αθήνα αυτοπραγμάτωση εγκατάλειψη Ακρόπολη θανάτου κρίσεις συμβουλευτική αναπτυξιακή βουλιμία κενό δυσκολίες

Τίτλος: Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-10-01 01:33:08