Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή προσέγγιση συμπεριφοράς συνεδρίες ψυχολόγος συναισθήματα αυτογνωσία ραντεβού φόβος κρίσεις δυσκολίες κατάθλιψη θανάτου ψυχοθεραπείας φοβίες κέντρο ψυχοθεραπεία αναλυτική Ακρόπολη αυτοπραγμάτωση ψυχολογία χαμηλή αναπτυξιακή σχέσεις κενό ψυχοθεραπευτής πανικού βουλιμία άγχος νευρική ανορεξία διάσχιση εγκατάλειψη μετρό φαντασιώσεις συμβουλευτική προβλήματα διάχυτη αυτοεκτίμηση διαταραχή γνωσιακή ψυχολόγοι γονέων ψυχοθεραπεύτρια Αθήνα

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Κοινή αντίληψη σε όλα τα είδη ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί η αξία της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο ως τρόπος κατανόησης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπιστευτικής σχέσης, οι πληγές κάθε ψυχής αποκαλύπτονται στον θεραπευτή και επουλώνονται. Η δομή της ΓΑΘ συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το εν δυνάμει ταξίδι προς τη θεραπεία μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Οι παγιωμένες συμπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευόμενου (ονομάζονται «αμοιβαίοι ρόλοι» στη ΓΑΘ) και ο τρόπος που αυτές σχεδόν αναπόφευκτα βιώνονται και στη σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή ονομάζεται «διαδραμάτιση» και αποτελεί  μια πολύ ισχυρή εμπειρία γνώσης και για τις δύο πλευρές.

Ο θεραπευτής σας αναγνωρίζει και προσδιορίζει αυτές τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές στις σχέσεις σας, έτσι ώστε εσείς να μπορέσετε να συνδέσετε τη νοητική και τη συναισθηματική σας αντίληψη. Όσο επώδυνη ή δύσκολη κι αν είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, μοιράζεται κι ερμηνεύεται με αμοιβαιότητα και σεβασμό.

Η διαδικασία της αλλαγής προέρχεται από τον προσδιορισμό, το βίωμα, το μοίρασμα, την αναγνώριση και την κατανόηση των παγιωμένων συμπεριφορών. Η επίγνωση αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση νέων και πιο υγιών συμπεριφορών. Ακόμα και η σχέση αυτή καθαυτή ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή βοηθά στη δημιουργία συμπεριφορών που θα διέπονται από περισσότερη αποδοχή και σεβασμό. 

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

  • δεν είναι δεσμευτική ή προσχεδιασμένη
  • δεν είναι «ζωγραφική με αριθμούς»
  • η όλη διαδικασία απαιτεί πνεύμα συνεργασίας
  • από την αρχή θα έχετε ενεργό ρόλο στην αυτοπαρακολούθηση μέσω διατήρησης ημερολογίου καταγραφής σκέψεων και συµπεριφορών
  • μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο οποίος ξεκινά πρώτος τη διαδικασία, θα διηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία και θα θέσετε στόχους με σκοπό την αλλαγή

Η ΓΑΘ αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο φέρνει το άτομο πιο κοντά στα συναισθήματά του με ξεκάθαρο τρόπο και μέσω του οποίου προκύπτει η δυνατότητα αναθεώρησης και αλλαγής παλαιών τρόπων συμπεριφοράς.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή άγχος κατάθλιψη ψυχοθεραπευτής ψυχοθεραπεία ραντεβού φαντασιώσεις ψυχοθεραπεύτρια διαταραχή Ακρόπολη προσέγγιση ψυχολόγος φοβίες προβλήματα εγκατάλειψη φόβος διάχυτη γνωσιακή διάσχιση κενό αναπτυξιακή συμπεριφοράς ψυχοθεραπείας συναισθήματα ανορεξία νευρική ψυχολόγοι πανικού ψυχολογία μετρό χαμηλή αυτοεκτίμηση Αθήνα κέντρο δυσκολίες αναλυτική θανάτου συνεδρίες βουλιμία αυτοπραγμάτωση γονέων σχέσεις αυτογνωσία συμβουλευτική κρίσειςΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή ψυχοθεραπείας ανορεξία αναπτυξιακή φόβος γονέων ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγοι σχέσεις κατάθλιψη εγκατάλειψη διάσχιση θανάτου προσέγγιση χαμηλή συνεδρίες κρίσεις ψυχοθεραπευτής διαταραχή φαντασιώσεις συναισθήματα βουλιμία πανικού φοβίες νευρική αναλυτική συμβουλευτική κέντρο προβλήματα Αθήνα ψυχοθεραπεία ψυχολόγος διάχυτη δυσκολίες γνωσιακή αυτοπραγμάτωση αυτοεκτίμηση ψυχολογία ραντεβού άγχος Ακρόπολη συμπεριφοράς αυτογνωσία μετρό κενό Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή συναισθήματα φόβος Αθήνα χαμηλή πανικού διαταραχή κατάθλιψη θανάτου φαντασιώσεις ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπευτής γνωσιακή γονέων άγχος προβλήματα νευρική αναπτυξιακή Ακρόπολη εγκατάλειψη κρίσεις σχέσεις αυτοπραγμάτωση ψυχολόγος βουλιμία κέντρο συμπεριφοράς δυσκολίες διάσχιση ψυχοθεραπεία κενό αυτογνωσία μετρό συνεδρίες διάχυτη συμβουλευτική αυτοεκτίμηση ψυχολογία φοβίες ραντεβού αναλυτική ψυχολόγοι προσέγγιση ψυχοθεραπεύτρια ανορεξία Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή αυτογνωσία αυτοεκτίμηση σχέσεις ψυχοθεραπεία ανορεξία φοβίες ψυχολογία συμπεριφοράς ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγος προσέγγιση φόβος προβλήματα κατάθλιψη αυτοπραγμάτωση αναπτυξιακή κρίσεις δυσκολίες διάσχιση γνωσιακή αναλυτική ψυχοθεραπείας συνεδρίες κενό μετρό συναισθήματα ψυχοθεραπευτής εγκατάλειψη κέντρο Ακρόπολη γονέων φαντασιώσεις ραντεβού ψυχολόγοι διάχυτη άγχος συμβουλευτική νευρική Αθήνα χαμηλή θανάτου πανικού διαταραχή βουλιμία Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή συμπεριφοράς συνεδρίες δυσκολίες διάχυτη αναπτυξιακή συναισθήματα κατάθλιψη φόβος ψυχολόγος αναλυτική θανάτου κενό αυτοπραγμάτωση Αθήνα ψυχοθεραπεία μετρό γονέων φαντασιώσεις κρίσεις αυτογνωσία ψυχολογία κέντρο αυτοεκτίμηση διαταραχή εγκατάλειψη ψυχοθεραπείας προσέγγιση ψυχοθεραπεύτρια διάσχιση ανορεξία πανικού σχέσεις συμβουλευτική χαμηλή γνωσιακή φοβίες Ακρόπολη ραντεβού ψυχολόγοι νευρική άγχος βουλιμία ψυχοθεραπευτής προβλήματα

Τίτλος: Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2020-02-16 00:34:24