Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή ψυχοθεραπείας γονέων προβλήματα αναλυτική νευρική αυτογνωσία Ακρόπολη πανικού Αθήνα μετρό αυτοεκτίμηση αναπτυξιακή γνωσιακή εγκατάλειψη ψυχολόγοι διάχυτη ψυχοθεραπεία συνεδρίες φόβος ανορεξία φοβίες άγχος ψυχοθεραπεύτρια διαταραχή σχέσεις κατάθλιψη κενό κέντρο συναισθήματα ραντεβού θανάτου βουλιμία ψυχολογία συμβουλευτική διάσχιση συμπεριφοράς φαντασιώσεις προσέγγιση ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος αυτοπραγμάτωση κρίσεις δυσκολίες χαμηλή

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Κοινή αντίληψη σε όλα τα είδη ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί η αξία της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο ως τρόπος κατανόησης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπιστευτικής σχέσης, οι πληγές κάθε ψυχής αποκαλύπτονται στον θεραπευτή και επουλώνονται. Η δομή της ΓΑΘ συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το εν δυνάμει ταξίδι προς τη θεραπεία μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Οι παγιωμένες συμπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευόμενου (ονομάζονται «αμοιβαίοι ρόλοι» στη ΓΑΘ) και ο τρόπος που αυτές σχεδόν αναπόφευκτα βιώνονται και στη σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή ονομάζεται «διαδραμάτιση» και αποτελεί  μια πολύ ισχυρή εμπειρία γνώσης και για τις δύο πλευρές.

Ο θεραπευτής σας αναγνωρίζει και προσδιορίζει αυτές τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές στις σχέσεις σας, έτσι ώστε εσείς να μπορέσετε να συνδέσετε τη νοητική και τη συναισθηματική σας αντίληψη. Όσο επώδυνη ή δύσκολη κι αν είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, μοιράζεται κι ερμηνεύεται με αμοιβαιότητα και σεβασμό.

Η διαδικασία της αλλαγής προέρχεται από τον προσδιορισμό, το βίωμα, το μοίρασμα, την αναγνώριση και την κατανόηση των παγιωμένων συμπεριφορών. Η επίγνωση αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση νέων και πιο υγιών συμπεριφορών. Ακόμα και η σχέση αυτή καθαυτή ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή βοηθά στη δημιουργία συμπεριφορών που θα διέπονται από περισσότερη αποδοχή και σεβασμό. 

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

  • δεν είναι δεσμευτική ή προσχεδιασμένη
  • δεν είναι «ζωγραφική με αριθμούς»
  • η όλη διαδικασία απαιτεί πνεύμα συνεργασίας
  • από την αρχή θα έχετε ενεργό ρόλο στην αυτοπαρακολούθηση μέσω διατήρησης ημερολογίου καταγραφής σκέψεων και συµπεριφορών
  • μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο οποίος ξεκινά πρώτος τη διαδικασία, θα διηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία και θα θέσετε στόχους με σκοπό την αλλαγή

Η ΓΑΘ αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο φέρνει το άτομο πιο κοντά στα συναισθήματά του με ξεκάθαρο τρόπο και μέσω του οποίου προκύπτει η δυνατότητα αναθεώρησης και αλλαγής παλαιών τρόπων συμπεριφοράς.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή κέντρο ψυχολόγοι χαμηλή ψυχολόγος εγκατάλειψη ραντεβού ψυχοθεραπευτής ψυχοθεραπεία δυσκολίες φοβίες φόβος προσέγγιση ψυχοθεραπείας νευρική διαταραχή συναισθήματα ψυχολογία ψυχοθεραπεύτρια θανάτου φαντασιώσεις συνεδρίες προβλήματα άγχος ανορεξία Ακρόπολη διάσχιση μετρό γνωσιακή αναλυτική σχέσεις Αθήνα κρίσεις αναπτυξιακή διάχυτη συμπεριφοράς κατάθλιψη αυτοεκτίμηση κενό αυτογνωσία συμβουλευτική αυτοπραγμάτωση πανικού βουλιμία γονέωνΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή ψυχολόγος ψυχολόγοι κέντρο ψυχοθεραπεία γνωσιακή θανάτου ψυχολογία Αθήνα αναλυτική ψυχοθεραπεύτρια ραντεβού προσέγγιση ψυχοθεραπευτής διαταραχή εγκατάλειψη αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπείας άγχος μετρό αναπτυξιακή συναισθήματα σχέσεις κρίσεις Ακρόπολη κατάθλιψη κενό νευρική πανικού χαμηλή προβλήματα γονέων συμβουλευτική φοβίες διάχυτη φαντασιώσεις διάσχιση αυτοπραγμάτωση φόβος συνεδρίες ανορεξία αυτογνωσία συμπεριφοράς δυσκολίες βουλιμία Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή συμπεριφοράς κενό συνεδρίες φόβος κατάθλιψη γνωσιακή αυτοεκτίμηση αναλυτική βουλιμία Ακρόπολη ανορεξία αυτοπραγμάτωση προσέγγιση φαντασιώσεις ψυχοθεραπείας νευρική Αθήνα χαμηλή μετρό ψυχολόγοι κρίσεις άγχος συναισθήματα ψυχοθεραπεία διάσχιση εγκατάλειψη αυτογνωσία αναπτυξιακή διαταραχή γονέων θανάτου ψυχοθεραπεύτρια δυσκολίες ραντεβού συμβουλευτική κέντρο πανικού φοβίες σχέσεις διάχυτη ψυχολογία ψυχοθεραπευτής προβλήματα ψυχολόγος Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή διάχυτη διαταραχή κρίσεις ψυχολόγοι αναπτυξιακή Αθήνα ψυχοθεραπείας γνωσιακή φοβίες διάσχιση νευρική κατάθλιψη δυσκολίες αυτοπραγμάτωση κενό βουλιμία προβλήματα ανορεξία συνεδρίες προσέγγιση φαντασιώσεις άγχος εγκατάλειψη κέντρο συναισθήματα συμπεριφοράς συμβουλευτική φόβος αυτοεκτίμηση αναλυτική χαμηλή ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπεύτρια μετρό θανάτου ψυχοθεραπευτής σχέσεις γονέων ραντεβού πανικού ψυχολόγος Ακρόπολη ψυχολογία αυτογνωσία

Τίτλος: Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-11-16 00:32:04