Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή αναπτυξιακή διαταραχή διάχυτη ανορεξία ψυχολογία γνωσιακή Αθήνα διάσχιση κρίσεις ψυχοθεραπεύτρια νευρική μετρό συναισθήματα ψυχολόγοι ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπείας γονέων αναλυτική κέντρο αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπευτής Ακρόπολη σχέσεις φοβίες κενό συμβουλευτική ραντεβού άγχος δυσκολίες συνεδρίες φόβος προσέγγιση αυτοεκτίμηση ψυχολόγος εγκατάλειψη κατάθλιψη χαμηλή συμπεριφοράς πανικού αυτογνωσία βουλιμία προβλήματα θανάτου φαντασιώσεις

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Κοινή αντίληψη σε όλα τα είδη ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί η αξία της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο ως τρόπος κατανόησης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπιστευτικής σχέσης, οι πληγές κάθε ψυχής αποκαλύπτονται στον θεραπευτή και επουλώνονται. Η δομή της ΓΑΘ συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το εν δυνάμει ταξίδι προς τη θεραπεία μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Οι παγιωμένες συμπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευόμενου (ονομάζονται «αμοιβαίοι ρόλοι» στη ΓΑΘ) και ο τρόπος που αυτές σχεδόν αναπόφευκτα βιώνονται και στη σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή ονομάζεται «διαδραμάτιση» και αποτελεί  μια πολύ ισχυρή εμπειρία γνώσης και για τις δύο πλευρές.

Ο θεραπευτής σας αναγνωρίζει και προσδιορίζει αυτές τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές στις σχέσεις σας, έτσι ώστε εσείς να μπορέσετε να συνδέσετε τη νοητική και τη συναισθηματική σας αντίληψη. Όσο επώδυνη ή δύσκολη κι αν είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, μοιράζεται κι ερμηνεύεται με αμοιβαιότητα και σεβασμό.

Η διαδικασία της αλλαγής προέρχεται από τον προσδιορισμό, το βίωμα, το μοίρασμα, την αναγνώριση και την κατανόηση των παγιωμένων συμπεριφορών. Η επίγνωση αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση νέων και πιο υγιών συμπεριφορών. Ακόμα και η σχέση αυτή καθαυτή ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή βοηθά στη δημιουργία συμπεριφορών που θα διέπονται από περισσότερη αποδοχή και σεβασμό. 

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

  • δεν είναι δεσμευτική ή προσχεδιασμένη
  • δεν είναι «ζωγραφική με αριθμούς»
  • η όλη διαδικασία απαιτεί πνεύμα συνεργασίας
  • από την αρχή θα έχετε ενεργό ρόλο στην αυτοπαρακολούθηση μέσω διατήρησης ημερολογίου καταγραφής σκέψεων και συµπεριφορών
  • μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο οποίος ξεκινά πρώτος τη διαδικασία, θα διηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία και θα θέσετε στόχους με σκοπό την αλλαγή

Η ΓΑΘ αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο φέρνει το άτομο πιο κοντά στα συναισθήματά του με ξεκάθαρο τρόπο και μέσω του οποίου προκύπτει η δυνατότητα αναθεώρησης και αλλαγής παλαιών τρόπων συμπεριφοράς.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή διάχυτη αναλυτική εγκατάλειψη συμβουλευτική άγχος ψυχοθεραπεύτρια θανάτου προσέγγιση ψυχολόγοι ανορεξία γνωσιακή αυτοπραγμάτωση πανικού διαταραχή φοβίες συναισθήματα συνεδρίες συμπεριφοράς ψυχοθεραπευτής Ακρόπολη ψυχοθεραπείας νευρική γονέων βουλιμία σχέσεις ψυχοθεραπεία φαντασιώσεις προβλήματα χαμηλή ψυχολόγος αναπτυξιακή κενό ραντεβού αυτοεκτίμηση ψυχολογία κέντρο διάσχιση δυσκολίες φόβος κρίσεις Αθήνα κατάθλιψη μετρό αυτογνωσίαΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή νευρική χαμηλή αυτογνωσία κέντρο φόβος συμβουλευτική προβλήματα κενό σχέσεις ψυχοθεραπεύτρια συνεδρίες διάχυτη δυσκολίες εγκατάλειψη ψυχολόγος προσέγγιση βουλιμία γνωσιακή ανορεξία ψυχολόγοι ψυχοθεραπευτής ραντεβού συναισθήματα κατάθλιψη φοβίες θανάτου αυτοπραγμάτωση ψυχολογία ψυχοθεραπεία διάσχιση αναλυτική αυτοεκτίμηση συμπεριφοράς πανικού διαταραχή Ακρόπολη άγχος μετρό κρίσεις Αθήνα ψυχοθεραπείας γονέων αναπτυξιακή φαντασιώσεις Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή πανικού αυτογνωσία προβλήματα ψυχολόγος ψυχοθεραπείας διάσχιση ραντεβού γονέων κενό γνωσιακή ψυχοθεραπευτής νευρική αναπτυξιακή ψυχολογία σχέσεις αυτοπραγμάτωση κρίσεις μετρό θανάτου ανορεξία άγχος φαντασιώσεις διαταραχή συμβουλευτική προσέγγιση ψυχοθεραπεία συμπεριφοράς βουλιμία φοβίες συνεδρίες ψυχοθεραπεύτρια δυσκολίες εγκατάλειψη κατάθλιψη αυτοεκτίμηση Αθήνα αναλυτική φόβος διάχυτη Ακρόπολη συναισθήματα χαμηλή ψυχολόγοι κέντρο Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή πανικού ψυχοθεραπείας κενό νευρική ψυχοθεραπεύτρια φαντασιώσεις μετρό βουλιμία ραντεβού θανάτου χαμηλή ψυχολόγος γονέων ανορεξία φόβος κέντρο αυτογνωσία αυτοπραγμάτωση γνωσιακή ψυχολογία σχέσεις ψυχοθεραπεία εγκατάλειψη συναισθήματα διαταραχή συμπεριφοράς Ακρόπολη ψυχολόγοι άγχος αναλυτική ψυχοθεραπευτής φοβίες κατάθλιψη αυτοεκτίμηση προβλήματα διάσχιση συμβουλευτική Αθήνα προσέγγιση κρίσεις αναπτυξιακή συνεδρίες διάχυτη δυσκολίες Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή ψυχοθεραπεύτρια συμπεριφοράς διάχυτη κατάθλιψη εγκατάλειψη βουλιμία αυτοπραγμάτωση ανορεξία δυσκολίες σχέσεις αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπείας ψυχολόγοι θανάτου γονέων αυτογνωσία κέντρο συνεδρίες χαμηλή ψυχολογία ψυχοθεραπευτής προσέγγιση νευρική αναπτυξιακή συμβουλευτική μετρό Ακρόπολη προβλήματα Αθήνα πανικού άγχος συναισθήματα αναλυτική κενό κρίσεις ραντεβού φόβος γνωσιακή φαντασιώσεις διάσχιση διαταραχή ψυχοθεραπεία ψυχολόγος φοβίες Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή κρίσεις μετρό εγκατάλειψη ανορεξία ψυχολόγοι αυτοεκτίμηση διάχυτη ραντεβού γονέων ψυχοθεραπεία γνωσιακή ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπεύτρια συναισθήματα χαμηλή διαταραχή ψυχοθεραπείας φαντασιώσεις πανικού αναλυτική προσέγγιση θανάτου βουλιμία συνεδρίες άγχος φόβος Αθήνα διάσχιση σχέσεις συμπεριφοράς συμβουλευτική κενό φοβίες προβλήματα κατάθλιψη δυσκολίες αναπτυξιακή ψυχολογία Ακρόπολη αυτογνωσία νευρική κέντρο

Τίτλος: Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-08-16 01:32:54