Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή νευρική Ακρόπολη αναπτυξιακή ψυχολόγος μετρό ψυχοθεραπεύτρια ανορεξία θανάτου πανικού διαταραχή εγκατάλειψη συνεδρίες ψυχολόγοι κρίσεις βουλιμία συμπεριφοράς άγχος διάχυτη γνωσιακή δυσκολίες προσέγγιση ψυχοθεραπείας κατάθλιψη αναλυτική αυτοεκτίμηση συναισθήματα Αθήνα αυτοπραγμάτωση γονέων αυτογνωσία ψυχολογία φόβος ραντεβού χαμηλή φαντασιώσεις κενό σχέσεις ψυχοθεραπεία κέντρο φοβίες διάσχιση ψυχοθεραπευτής προβλήματα συμβουλευτική

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Κοινή αντίληψη σε όλα τα είδη ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί η αξία της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο ως τρόπος κατανόησης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπιστευτικής σχέσης, οι πληγές κάθε ψυχής αποκαλύπτονται στον θεραπευτή και επουλώνονται. Η δομή της ΓΑΘ συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το εν δυνάμει ταξίδι προς τη θεραπεία μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Οι παγιωμένες συμπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευόμενου (ονομάζονται «αμοιβαίοι ρόλοι» στη ΓΑΘ) και ο τρόπος που αυτές σχεδόν αναπόφευκτα βιώνονται και στη σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή ονομάζεται «διαδραμάτιση» και αποτελεί  μια πολύ ισχυρή εμπειρία γνώσης και για τις δύο πλευρές.

Ο θεραπευτής σας αναγνωρίζει και προσδιορίζει αυτές τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές στις σχέσεις σας, έτσι ώστε εσείς να μπορέσετε να συνδέσετε τη νοητική και τη συναισθηματική σας αντίληψη. Όσο επώδυνη ή δύσκολη κι αν είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, μοιράζεται κι ερμηνεύεται με αμοιβαιότητα και σεβασμό.

Η διαδικασία της αλλαγής προέρχεται από τον προσδιορισμό, το βίωμα, το μοίρασμα, την αναγνώριση και την κατανόηση των παγιωμένων συμπεριφορών. Η επίγνωση αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση νέων και πιο υγιών συμπεριφορών. Ακόμα και η σχέση αυτή καθαυτή ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή βοηθά στη δημιουργία συμπεριφορών που θα διέπονται από περισσότερη αποδοχή και σεβασμό. 

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

  • δεν είναι δεσμευτική ή προσχεδιασμένη
  • δεν είναι «ζωγραφική με αριθμούς»
  • η όλη διαδικασία απαιτεί πνεύμα συνεργασίας
  • από την αρχή θα έχετε ενεργό ρόλο στην αυτοπαρακολούθηση μέσω διατήρησης ημερολογίου καταγραφής σκέψεων και συµπεριφορών
  • μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο οποίος ξεκινά πρώτος τη διαδικασία, θα διηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία και θα θέσετε στόχους με σκοπό την αλλαγή

Η ΓΑΘ αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο φέρνει το άτομο πιο κοντά στα συναισθήματά του με ξεκάθαρο τρόπο και μέσω του οποίου προκύπτει η δυνατότητα αναθεώρησης και αλλαγής παλαιών τρόπων συμπεριφοράς.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή συναισθήματα αυτογνωσία κρίσεις ραντεβού ψυχολόγοι χαμηλή άγχος ψυχοθεραπευτής γνωσιακή νευρική συμπεριφοράς διαταραχή φαντασιώσεις μετρό βουλιμία ψυχοθεραπεύτρια πανικού σχέσεις διάσχιση προσέγγιση φόβος γονέων αναπτυξιακή συμβουλευτική ψυχολογία προβλήματα εγκατάλειψη διάχυτη Αθήνα αυτοπραγμάτωση ανορεξία Ακρόπολη κενό ψυχοθεραπείας δυσκολίες θανάτου συνεδρίες αναλυτική κατάθλιψη ψυχολόγος φοβίες αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεία κέντροΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή συμπεριφοράς συνεδρίες πανικού χαμηλή αυτοεκτίμηση σχέσεις ψυχοθεραπείας φαντασιώσεις διαταραχή Ακρόπολη συναισθήματα άγχος προβλήματα Αθήνα ραντεβού προσέγγιση κέντρο κρίσεις αναπτυξιακή κενό ψυχοθεραπεύτρια διάχυτη φόβος αυτοπραγμάτωση νευρική ψυχολόγος αυτογνωσία γονέων κατάθλιψη δυσκολίες ψυχολογία βουλιμία γνωσιακή ψυχοθεραπεία διάσχιση εγκατάλειψη συμβουλευτική φοβίες θανάτου ψυχοθεραπευτής ανορεξία αναλυτική μετρό ψυχολόγοι Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή κρίσεις αυτοεκτίμηση ψυχολογία κέντρο διάχυτη αναπτυξιακή εγκατάλειψη κενό Ακρόπολη ψυχοθεραπείας συναισθήματα ψυχολόγοι χαμηλή φοβίες διαταραχή συμβουλευτική θανάτου δυσκολίες κατάθλιψη ψυχοθεραπεία γνωσιακή ραντεβού διάσχιση αυτογνωσία ψυχοθεραπευτής βουλιμία αναλυτική άγχος συμπεριφοράς γονέων σχέσεις προσέγγιση ψυχοθεραπεύτρια πανικού μετρό φαντασιώσεις ανορεξία ψυχολόγος Αθήνα αυτοπραγμάτωση προβλήματα συνεδρίες φόβος νευρική Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή ψυχολόγος θανάτου νευρική ψυχοθεραπεία συναισθήματα συμβουλευτική Ακρόπολη προβλήματα εγκατάλειψη Αθήνα γνωσιακή χαμηλή κενό διαταραχή δυσκολίες ψυχοθεραπεύτρια σχέσεις βουλιμία ραντεβού αναπτυξιακή φαντασιώσεις πανικού αναλυτική συνεδρίες ψυχολόγοι γονέων διάσχιση προσέγγιση αυτοεκτίμηση άγχος αυτογνωσία μετρό ανορεξία κέντρο ψυχοθεραπείας φόβος διάχυτη ψυχοθεραπευτής αυτοπραγμάτωση ψυχολογία συμπεριφοράς κατάθλιψη κρίσεις φοβίες Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή άγχος φαντασιώσεις βουλιμία πανικού εγκατάλειψη αυτοεκτίμηση αναπτυξιακή ψυχοθεραπεύτρια χαμηλή κρίσεις σχέσεις κενό διαταραχή ψυχολόγοι φοβίες ψυχοθεραπείας κατάθλιψη Ακρόπολη συμπεριφοράς γονέων ανορεξία συμβουλευτική διάχυτη νευρική δυσκολίες ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπεία γνωσιακή Αθήνα κέντρο συναισθήματα διάσχιση αναλυτική μετρό προσέγγιση ραντεβού φόβος ψυχολογία θανάτου συνεδρίες προβλήματα αυτογνωσία Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή εγκατάλειψη μετρό αυτογνωσία Ακρόπολη φοβίες θανάτου χαμηλή ψυχολόγοι κρίσεις διάσχιση ψυχολόγος πανικού φαντασιώσεις φόβος αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπευτής βουλιμία συμβουλευτική προσέγγιση αυτοεκτίμηση διαταραχή σχέσεις άγχος κενό κέντρο Αθήνα ψυχοθεραπεύτρια νευρική συναισθήματα συμπεριφοράς ραντεβού κατάθλιψη συνεδρίες ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπείας γονέων προβλήματα αναπτυξιακή ψυχολογία ανορεξία δυσκολίες αναλυτική διάχυτη γνωσιακή

Τίτλος: Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-06-08 01:34:33