Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή κατάθλιψη ψυχολόγοι ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπεία αυτοπραγμάτωση ανορεξία μετρό συναισθήματα κρίσεις φοβίες γνωσιακή θανάτου ραντεβού χαμηλή κενό διάχυτη ψυχολογία αυτογνωσία αυτοεκτίμηση γονέων αναπτυξιακή συνεδρίες πανικού φόβος νευρική προσέγγιση αναλυτική φαντασιώσεις ψυχοθεραπείας εγκατάλειψη Ακρόπολη κέντρο δυσκολίες ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος συμπεριφοράς Αθήνα διάσχιση σχέσεις βουλιμία διαταραχή άγχος συμβουλευτική προβλήματα

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image1.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Κοινή αντίληψη σε όλα τα είδη ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί η αξία της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόµενο ως τρόπος κατανόησης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της εμπιστευτικής σχέσης, οι πληγές κάθε ψυχής αποκαλύπτονται στον θεραπευτή και επουλώνονται. Η δομή της ΓΑΘ συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το εν δυνάμει ταξίδι προς τη θεραπεία μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Οι παγιωμένες συμπεριφορές στις διαπροσωπικές σχέσεις του θεραπευόμενου (ονομάζονται «αμοιβαίοι ρόλοι» στη ΓΑΘ) και ο τρόπος που αυτές σχεδόν αναπόφευκτα βιώνονται και στη σχέση ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή ονομάζεται «διαδραμάτιση» και αποτελεί  μια πολύ ισχυρή εμπειρία γνώσης και για τις δύο πλευρές.

Ο θεραπευτής σας αναγνωρίζει και προσδιορίζει αυτές τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές στις σχέσεις σας, έτσι ώστε εσείς να μπορέσετε να συνδέσετε τη νοητική και τη συναισθηματική σας αντίληψη. Όσο επώδυνη ή δύσκολη κι αν είναι η συγκεκριμένη διαδικασία, μοιράζεται κι ερμηνεύεται με αμοιβαιότητα και σεβασμό.

Η διαδικασία της αλλαγής προέρχεται από τον προσδιορισμό, το βίωμα, το μοίρασμα, την αναγνώριση και την κατανόηση των παγιωμένων συμπεριφορών. Η επίγνωση αυτή επιτρέπει τη διαμόρφωση νέων και πιο υγιών συμπεριφορών. Ακόμα και η σχέση αυτή καθαυτή ανάμεσα στον ασθενή και τον θεραπευτή βοηθά στη δημιουργία συμπεριφορών που θα διέπονται από περισσότερη αποδοχή και σεβασμό. 

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

  • δεν είναι δεσμευτική ή προσχεδιασμένη
  • δεν είναι «ζωγραφική με αριθμούς»
  • η όλη διαδικασία απαιτεί πνεύμα συνεργασίας
  • από την αρχή θα έχετε ενεργό ρόλο στην αυτοπαρακολούθηση μέσω διατήρησης ημερολογίου καταγραφής σκέψεων και συµπεριφορών
  • μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή, ο οποίος ξεκινά πρώτος τη διαδικασία, θα διηγηθείτε την προσωπική σας ιστορία και θα θέσετε στόχους με σκοπό την αλλαγή

Η ΓΑΘ αποτελεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας το οποίο φέρνει το άτομο πιο κοντά στα συναισθήματά του με ξεκάθαρο τρόπο και μέσω του οποίου προκύπτει η δυνατότητα αναθεώρησης και αλλαγής παλαιών τρόπων συμπεριφοράς.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή Αθήνα κενό κρίσεις ανορεξία ραντεβού διάσχιση ψυχοθεραπεύτρια θανάτου μετρό Ακρόπολη αυτοεκτίμηση ψυχολόγοι γονέων αυτοπραγμάτωση συναισθήματα βουλιμία χαμηλή κέντρο νευρική δυσκολίες γνωσιακή πανικού αναπτυξιακή άγχος ψυχολογία φαντασιώσεις συνεδρίες συμβουλευτική διάχυτη ψυχοθεραπευτής κατάθλιψη συμπεριφοράς εγκατάλειψη φόβος ψυχοθεραπείας αυτογνωσία σχέσεις προσέγγιση διαταραχή φοβίες ψυχολόγος αναλυτική προβλήματα ψυχοθεραπείαΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή αυτογνωσία διάχυτη αυτοπραγμάτωση πανικού δυσκολίες μετρό αυτοεκτίμηση φοβίες προβλήματα διάσχιση ψυχοθεραπευτής συναισθήματα κέντρο συμπεριφοράς αναλυτική ψυχολόγος συμβουλευτική νευρική ραντεβού χαμηλή ψυχολογία αναπτυξιακή άγχος κρίσεις ψυχοθεραπείας σχέσεις ανορεξία γονέων Αθήνα φόβος Ακρόπολη φαντασιώσεις διαταραχή ψυχολόγοι κατάθλιψη ψυχοθεραπεύτρια θανάτου εγκατάλειψη γνωσιακή βουλιμία κενό συνεδρίες ψυχοθεραπεία προσέγγιση Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή νευρική εγκατάλειψη δυσκολίες ψυχολογία Αθήνα προβλήματα κενό φοβίες συναισθήματα γνωσιακή χαμηλή φόβος αυτογνωσία σχέσεις θανάτου πανικού ραντεβού ψυχοθεραπευτής αυτοπραγμάτωση Ακρόπολη συνεδρίες κατάθλιψη βουλιμία διαταραχή ψυχοθεραπείας γονέων αναπτυξιακή κέντρο ψυχοθεραπεύτρια διάσχιση κρίσεις αναλυτική αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεία ανορεξία συμπεριφοράς προσέγγιση ψυχολόγος φαντασιώσεις μετρό διάχυτη ψυχολόγοι συμβουλευτική άγχος Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Θεραπευτική Σχέση Ασθενή Θεραπευτή προσέγγιση συμπεριφοράς κατάθλιψη προβλήματα βουλιμία διαταραχή μετρό νευρική γονέων ψυχοθεραπευτής Αθήνα πανικού ραντεβού συναισθήματα αυτογνωσία χαμηλή ψυχοθεραπεύτρια αναπτυξιακή άγχος σχέσεις γνωσιακή φοβίες αυτοπραγμάτωση αναλυτική κρίσεις δυσκολίες Ακρόπολη φαντασιώσεις φόβος ψυχοθεραπεία διάσχιση αυτοεκτίμηση ψυχολογία θανάτου ανορεξία εγκατάλειψη κέντρο ψυχολόγος διάχυτη συνεδρίες συμβουλευτική ψυχοθεραπείας κενό ψυχολόγοι

Τίτλος: Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία και η Θεραπευτική Σχέση Ασθενή και Θεραπευτή
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2020-09-10 01:32:38