Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Ακρόπολη κέντρο σχέσεις δυσκολίες αυτοπραγμάτωση Αθήνα συνεδρίες φόβος ψυχολόγος ραντεβού θανάτου χαμηλή γνωσιακή διάσχιση κρίσεις άγχος αναλυτική κατάθλιψη ψυχοθεραπεύτρια ψυχολογία συναισθήματα αναπτυξιακή προσέγγιση κενό αυτοεκτίμηση φαντασιώσεις διαταραχή αυτογνωσία προβλήματα μετρό πανικού νευρική βουλιμία ψυχολόγοι διάχυτη ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπείας συμβουλευτική ψυχοθεραπευτής φοβίες εγκατάλειψη συμπεριφοράς ανορεξία γονέων

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2011/05/gath_tree.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία (ΓΑΘ) είναι ένα μοντέλο βραχείας ψυχοθεραπείας, το οποίο αναπτύχθηκε βάσει γνωσιακών και ψυχαναλυτικών ιδεών. Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην βελτίωση της αυτογνωσίας σε ατομικό, δυαδικό (ζεύγη) και ομαδικό επίπεδο.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία προσπαθεί να επικεντρωθεί σε αυτό που ο θεραπευόμενος φέρνει στη θεραπεία (πρόβλημα – στόχος) και στα βαθύτερα εξαρτώμενα πρότυπα σχέσεων που υποβόσκουν.

Στο γνωσιακό μέρος χρησιμοποιείται πλήρως η ικανότητα του ατόμου για αυτοπαρατήρηση και μελέτη του εαυτού (σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές).

Στο αναλυτικό μέρος γίνεται έρευνα και επεξεργασία ασυνείδητων παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ατόμου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην φύση της θεραπευτικής σχέσης, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία συνεργασία.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι συνθετική αφού, παρόλο που διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο, επιτρέπει και προάγει την χρήση τεχνικών από άλλα μοντέλα.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία αναγνωρίζει πως οι άνθρωποι είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα διαγνωσμένα προβλήματά τους και βοηθά το άτομο στον καθορισμό διαχειρίσιμων στόχων που επιφέρουν την αλλαγή.

Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως κατάθλιψη, άγχος, προσωπικές δυσκολίες, διαπροσωπικά προβλήματα, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήματα γάμου, οικογενειακές συσχετίσεις, συμβουλευτική γονεικού ρόλου, κρίσεις πανικού, κοινωνική φοβία, πένθος, διατροφικές διαταραχές, εξαρτήσεις, διαζύγιο, επιλόχεια κατάθλιψη, και πολλά άλλα.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία κατάθλιψη συμπεριφοράς ψυχοθεραπεία φαντασιώσεις χαμηλή ψυχοθεραπείας κενό ψυχολογία σχέσεις θανάτου Αθήνα βουλιμία ψυχοθεραπεύτρια δυσκολίες προβλήματα Ακρόπολη φόβος διάχυτη άγχος ανορεξία αναλυτική αυτογνωσία αυτοπραγμάτωση πανικού κέντρο κρίσεις αναπτυξιακή ραντεβού γονέων γνωσιακή νευρική συναισθήματα εγκατάλειψη μετρό ψυχοθεραπευτής ψυχολόγοι αυτοεκτίμηση διάσχιση συνεδρίες διαταραχή προσέγγιση ψυχολόγος φοβίες συμβουλευτικήΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία αυτοεκτίμηση διαταραχή μετρό ψυχολογία φοβίες προβλήματα διάσχιση κρίσεις κενό ψυχοθεραπεία φόβος ανορεξία βουλιμία ψυχοθεραπεύτρια κατάθλιψη συμπεριφοράς σχέσεις αυτογνωσία προσέγγιση ψυχοθεραπείας κέντρο αυτοπραγμάτωση άγχος γονέων ραντεβού ψυχοθεραπευτής συμβουλευτική θανάτου ψυχολόγοι συναισθήματα πανικού Ακρόπολη αναλυτική Αθήνα αναπτυξιακή νευρική δυσκολίες συνεδρίες γνωσιακή εγκατάλειψη διάχυτη φαντασιώσεις χαμηλή ψυχολόγος Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία φοβίες ανορεξία αυτοεκτίμηση κρίσεις φαντασιώσεις ψυχοθεραπεία συμπεριφοράς αυτοπραγμάτωση ψυχολογία προβλήματα νευρική συναισθήματα γονέων κενό δυσκολίες διαταραχή σχέσεις φόβος αναπτυξιακή κέντρο βουλιμία ψυχολόγοι ραντεβού εγκατάλειψη πανικού γνωσιακή κατάθλιψη διάχυτη αυτογνωσία άγχος ψυχολόγος χαμηλή Ακρόπολη προσέγγιση συμβουλευτική ψυχοθεραπευτής θανάτου διάσχιση συνεδρίες μετρό αναλυτική Αθήνα ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπείας Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία Ακρόπολη προβλήματα άγχος ψυχοθεραπευτής ανορεξία αναπτυξιακή συμβουλευτική γνωσιακή συναισθήματα διάσχιση ραντεβού φοβίες χαμηλή κρίσεις αναλυτική κατάθλιψη διαταραχή ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγοι διάχυτη ψυχολόγος μετρό εγκατάλειψη ψυχολογία αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπεία πανικού νευρική συνεδρίες γονέων σχέσεις θανάτου συμπεριφοράς προσέγγιση κενό αυτογνωσία αυτοεκτίμηση βουλιμία ψυχοθεραπείας φόβος φαντασιώσεις Αθήνα δυσκολίες κέντρο Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία ψυχοθεραπεία ψυχολόγοι κατάθλιψη συνεδρίες φοβίες ψυχολογία πανικού ψυχολόγος κενό Αθήνα αυτοπραγμάτωση προβλήματα νευρική σχέσεις αυτογνωσία φαντασιώσεις γονέων προσέγγιση διάσχιση αυτοεκτίμηση γνωσιακή μετρό ψυχοθεραπευτής εγκατάλειψη δυσκολίες βουλιμία ψυχοθεραπεύτρια ραντεβού κρίσεις θανάτου χαμηλή συμπεριφοράς αναλυτική διαταραχή ανορεξία ψυχοθεραπείας κέντρο Ακρόπολη συμβουλευτική φόβος διάχυτη συναισθήματα αναπτυξιακή άγχος Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία εγκατάλειψη φοβίες βουλιμία προβλήματα ψυχοθεραπείας διάσχιση νευρική αναλυτική άγχος γονέων συμβουλευτική διαταραχή προσέγγιση κέντρο ψυχοθεραπευτής μετρό κρίσεις ψυχολόγος αυτογνωσία αναπτυξιακή διάχυτη σχέσεις συναισθήματα φαντασιώσεις φόβος ψυχολογία συμπεριφοράς θανάτου κενό ψυχοθεραπεύτρια συνεδρίες κατάθλιψη δυσκολίες αυτοπραγμάτωση ραντεβού αυτοεκτίμηση ανορεξία Ακρόπολη Αθήνα ψυχοθεραπεία πανικού γνωσιακή χαμηλή ψυχολόγοι

Τίτλος: Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2024-04-02 01:21:18
Νέα Ψυχοθεραπευτική Ομάδα Αυτογνωσίας
This is default text for notification bar