Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία ψυχοθεραπεία σχέσεις Ακρόπολη γονέων βουλιμία ραντεβού αυτοπραγμάτωση αναλυτική διάχυτη κέντρο θανάτου κενό φοβίες αυτογνωσία ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακή ανορεξία ψυχοθεραπευτής διάσχιση συμπεριφοράς φόβος άγχος ψυχολόγος Αθήνα συναισθήματα αυτοεκτίμηση προσέγγιση κρίσεις συνεδρίες κατάθλιψη εγκατάλειψη ψυχολόγοι νευρική χαμηλή ψυχολογία προβλήματα μετρό διαταραχή συμβουλευτική αναπτυξιακή πανικού ψυχοθεραπείας δυσκολίες φαντασιώσεις

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2011/05/gath_tree.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία (ΓΑΘ) είναι ένα μοντέλο βραχείας ψυχοθεραπείας, το οποίο αναπτύχθηκε βάσει γνωσιακών και ψυχαναλυτικών ιδεών. Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην βελτίωση της αυτογνωσίας σε ατομικό, δυαδικό (ζεύγη) και ομαδικό επίπεδο.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία προσπαθεί να επικεντρωθεί σε αυτό που ο θεραπευόμενος φέρνει στη θεραπεία (πρόβλημα – στόχος) και στα βαθύτερα εξαρτώμενα πρότυπα σχέσεων που υποβόσκουν.

Στο γνωσιακό μέρος χρησιμοποιείται πλήρως η ικανότητα του ατόμου για αυτοπαρατήρηση και μελέτη του εαυτού (σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές).

Στο αναλυτικό μέρος γίνεται έρευνα και επεξεργασία ασυνείδητων παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ατόμου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην φύση της θεραπευτικής σχέσης, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία συνεργασία.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι συνθετική αφού, παρόλο που διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο, επιτρέπει και προάγει την χρήση τεχνικών από άλλα μοντέλα.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία αναγνωρίζει πως οι άνθρωποι είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα διαγνωσμένα προβλήματά τους και βοηθά το άτομο στον καθορισμό διαχειρίσιμων στόχων που επιφέρουν την αλλαγή.

Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως κατάθλιψη, άγχος, προσωπικές δυσκολίες, διαπροσωπικά προβλήματα, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήματα γάμου, οικογενειακές συσχετίσεις, συμβουλευτική γονεικού ρόλου, κρίσεις πανικού, κοινωνική φοβία, πένθος, διατροφικές διαταραχές, εξαρτήσεις, διαζύγιο, επιλόχεια κατάθλιψη, και πολλά άλλα.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία γονέων πανικού συνεδρίες αναπτυξιακή ψυχοθεραπεία νευρική ψυχοθεραπεύτρια συμπεριφοράς αυτοεκτίμηση διάχυτη θανάτου ανορεξία φοβίες προβλήματα ραντεβού σχέσεις διαταραχή Ακρόπολη συναισθήματα φαντασιώσεις αυτοπραγμάτωση κατάθλιψη κρίσεις προσέγγιση βουλιμία ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής αυτογνωσία χαμηλή ψυχολογία κενό Αθήνα διάσχιση ψυχοθεραπείας κέντρο μετρό γνωσιακή συμβουλευτική δυσκολίες αναλυτική εγκατάλειψη άγχος φόβος ψυχολόγοιΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία άγχος διάσχιση αναπτυξιακή προσέγγιση ψυχολογία Αθήνα βουλιμία αυτοεκτίμηση κρίσεις αυτογνωσία σχέσεις φόβος κέντρο διάχυτη κατάθλιψη συνεδρίες κενό αυτοπραγμάτωση μετρό ραντεβού αναλυτική φοβίες θανάτου χαμηλή γνωσιακή ψυχοθεραπεύτρια φαντασιώσεις ψυχολόγοι γονέων ψυχοθεραπείας ψυχοθεραπευτής συναισθήματα νευρική ανορεξία δυσκολίες Ακρόπολη ψυχοθεραπεία συμπεριφοράς εγκατάλειψη προβλήματα συμβουλευτική ψυχολόγος πανικού διαταραχή Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία κενό ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπείας φαντασιώσεις βουλιμία Αθήνα διάχυτη σχέσεις ψυχοθεραπεύτρια κατάθλιψη διαταραχή συναισθήματα Ακρόπολη ψυχοθεραπεία προσέγγιση ανορεξία φοβίες συμπεριφοράς δυσκολίες κρίσεις αυτογνωσία γνωσιακή συμβουλευτική άγχος αναπτυξιακή φόβος χαμηλή διάσχιση αναλυτική αυτοεκτίμηση ψυχολογία γονέων συνεδρίες προβλήματα ραντεβού κέντρο εγκατάλειψη μετρό ψυχολόγοι πανικού θανάτου νευρική Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία ψυχολόγοι προβλήματα γνωσιακή εγκατάλειψη γονέων διάχυτη δυσκολίες κρίσεις ψυχολογία κατάθλιψη συμβουλευτική διάσχιση φαντασιώσεις συμπεριφοράς ψυχολόγος αναλυτική διαταραχή αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεία βουλιμία αυτογνωσία κέντρο συναισθήματα θανάτου φόβος ραντεβού νευρική άγχος αναπτυξιακή σχέσεις συνεδρίες ανορεξία κενό ψυχοθεραπείας αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπευτής Αθήνα φοβίες προσέγγιση πανικού χαμηλή μετρό ψυχοθεραπεύτρια Ακρόπολη Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία ψυχοθεραπεία συμβουλευτική ραντεβού εγκατάλειψη θανάτου συνεδρίες ψυχοθεραπεύτρια δυσκολίες φόβος προβλήματα διαταραχή κέντρο αυτοπραγμάτωση πανικού γονέων διάσχιση κενό γνωσιακή φαντασιώσεις σχέσεις Ακρόπολη νευρική κατάθλιψη ψυχοθεραπευτής διάχυτη χαμηλή ψυχολόγοι ψυχοθεραπείας κρίσεις άγχος ανορεξία αυτογνωσία συμπεριφοράς φοβίες συναισθήματα ψυχολόγος προσέγγιση βουλιμία αναλυτική ψυχολογία αναπτυξιακή μετρό Αθήνα αυτοεκτίμηση

Τίτλος: Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2023-11-16 00:19:51
Νέα Ψυχοθεραπευτική Ομάδα Αυτογνωσίας
This is default text for notification bar