Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία θανάτου ραντεβού συναισθήματα πανικού γνωσιακή εγκατάλειψη ψυχοθεραπευτής φόβος συμπεριφοράς διάχυτη δυσκολίες κατάθλιψη φαντασιώσεις νευρική ψυχοθεραπεύτρια γονέων αναπτυξιακή φοβίες αυτοπραγμάτωση συμβουλευτική κενό κέντρο αναλυτική ψυχολόγοι σχέσεις βουλιμία ανορεξία προβλήματα κρίσεις διαταραχή άγχος ψυχοθεραπείας συνεδρίες ψυχολογία αυτογνωσία αυτοεκτίμηση προσέγγιση ψυχολόγος Ακρόπολη χαμηλή διάσχιση ψυχοθεραπεία Αθήνα μετρό

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2011/05/gath_tree.jpg
[Κατηγορίες: ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ]

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία (ΓΑΘ) είναι ένα μοντέλο βραχείας ψυχοθεραπείας, το οποίο αναπτύχθηκε βάσει γνωσιακών και ψυχαναλυτικών ιδεών. Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην βελτίωση της αυτογνωσίας σε ατομικό, δυαδικό (ζεύγη) και ομαδικό επίπεδο.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία προσπαθεί να επικεντρωθεί σε αυτό που ο θεραπευόμενος φέρνει στη θεραπεία (πρόβλημα – στόχος) και στα βαθύτερα εξαρτώμενα πρότυπα σχέσεων που υποβόσκουν.

Στο γνωσιακό μέρος χρησιμοποιείται πλήρως η ικανότητα του ατόμου για αυτοπαρατήρηση και μελέτη του εαυτού (σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές).

Στο αναλυτικό μέρος γίνεται έρευνα και επεξεργασία ασυνείδητων παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ατόμου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην φύση της θεραπευτικής σχέσης, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία συνεργασία.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Ψυχοθεραπεία είναι συνθετική αφού, παρόλο που διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο, επιτρέπει και προάγει την χρήση τεχνικών από άλλα μοντέλα.

Η Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία αναγνωρίζει πως οι άνθρωποι είναι κάτι πολύ περισσότερο από τα διαγνωσμένα προβλήματά τους και βοηθά το άτομο στον καθορισμό διαχειρίσιμων στόχων που επιφέρουν την αλλαγή.

Χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως κατάθλιψη, άγχος, προσωπικές δυσκολίες, διαπροσωπικά προβλήματα, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήματα γάμου, οικογενειακές συσχετίσεις, συμβουλευτική γονεικού ρόλου, κρίσεις πανικού, κοινωνική φοβία, πένθος, διατροφικές διαταραχές, εξαρτήσεις, διαζύγιο, επιλόχεια κατάθλιψη, και πολλά άλλα.

Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία αναπτυξιακή φοβίες κρίσεις μετρό κατάθλιψη ραντεβού αυτογνωσία Ακρόπολη ψυχοθεραπείας θανάτου βουλιμία προβλήματα διαταραχή αυτοπραγμάτωση ψυχολογία ψυχοθεραπεύτρια δυσκολίες προσέγγιση ψυχοθεραπευτής συμβουλευτική εγκατάλειψη ανορεξία αναλυτική ψυχοθεραπεία διάσχιση διάχυτη Αθήνα φόβος σχέσεις συναισθήματα νευρική άγχος κενό χαμηλή ψυχολόγος φαντασιώσεις αυτοεκτίμηση συμπεριφοράς συνεδρίες ψυχολόγοι γνωσιακή κέντρο γονέων πανικούΓνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία συνεδρίες αυτογνωσία φοβίες ραντεβού ψυχοθεραπευτής πανικού Ακρόπολη διάσχιση γνωσιακή δυσκολίες γονέων χαμηλή θανάτου κέντρο συναισθήματα προβλήματα κατάθλιψη σχέσεις μετρό αυτοεκτίμηση ανορεξία ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια κενό διάχυτη ψυχοθεραπείας αυτοπραγμάτωση κρίσεις ψυχολόγοι συμβουλευτική ψυχοθεραπεία αναλυτική νευρική φαντασιώσεις φόβος ψυχολογία συμπεριφοράς εγκατάλειψη άγχος αναπτυξιακή προσέγγιση βουλιμία Αθήνα διαταραχή Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία ψυχοθεραπεία συμβουλευτική σχέσεις χαμηλή αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπείας θανάτου ψυχοθεραπευτής προσέγγιση κρίσεις κενό άγχος νευρική εγκατάλειψη βουλιμία αναλυτική φαντασιώσεις γονέων ανορεξία μετρό κατάθλιψη διαταραχή συμπεριφοράς αυτοεκτίμηση ψυχολογία κέντρο ψυχολόγοι Ακρόπολη ψυχοθεραπεύτρια φοβίες δυσκολίες προβλήματα ραντεβού διάσχιση Αθήνα ψυχολόγος συναισθήματα αναπτυξιακή διάχυτη γνωσιακή φόβος συνεδρίες αυτογνωσία πανικού Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία σχέσεις προσέγγιση μετρό αναπτυξιακή συναισθήματα Ακρόπολη αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπεία θανάτου αυτογνωσία συνεδρίες Αθήνα συμβουλευτική αυτοεκτίμηση εγκατάλειψη πανικού γνωσιακή κενό βουλιμία χαμηλή φοβίες κατάθλιψη κρίσεις ψυχολόγοι ανορεξία διάχυτη νευρική αναλυτική συμπεριφοράς δυσκολίες ψυχολόγος γονέων διάσχιση διαταραχή ψυχοθεραπευτής κέντρο φαντασιώσεις ψυχοθεραπεύτρια φόβος ψυχολογία ραντεβού ψυχοθεραπείας προβλήματα άγχος Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία προβλήματα διάσχιση νευρική γονέων συνεδρίες αυτογνωσία άγχος ψυχολόγοι φαντασιώσεις ψυχολόγος προσέγγιση δυσκολίες Αθήνα συμπεριφοράς χαμηλή κρίσεις διάχυτη αυτοεκτίμηση κέντρο αναπτυξιακή ψυχοθεραπευτής φόβος διαταραχή εγκατάλειψη ψυχοθεραπείας μετρό θανάτου αυτοπραγμάτωση αναλυτική πανικού ψυχοθεραπεία φοβίες σχέσεις συναισθήματα ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακή Ακρόπολη κενό βουλιμία κατάθλιψη ανορεξία συμβουλευτική ψυχολογία ραντεβού

Τίτλος: Γνωσιακή Αναλυτική Θεραπεία
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2024-06-10 01:20:16
Νέα Ψυχοθεραπευτική Ομάδα Αυτογνωσίας
This is default text for notification bar