Φταίω Εγώ – Φταίνε Αυτοί…

Φταίω – Φταίνε Αυτοί… κενό προσέγγιση ψυχολόγοι διάχυτη αυτοεκτίμηση ψυχολογία αυτογνωσία συμπεριφοράς κέντρο προβλήματα ψυχοθεραπευτής δυσκολίες αυτοπραγμάτωση αναπτυξιακή σχέσεις συναισθήματα συνεδρίες φοβίες γνωσιακή αναλυτική χαμηλή ψυχολόγος ραντεβού άγχος μετρό Αθήνα συμβουλευτική Ακρόπολη ανορεξία ψυχοθεραπείας διάσχιση ψυχοθεραπεία φόβος πανικού θανάτου διαταραχή κατάθλιψη ψυχοθεραπεύτρια βουλιμία κρίσεις γονέων εγκατάλειψη νευρική φαντασιώσεις

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image.jpg
[Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ]

Η κρίση, η οποία ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής αποτελεί η ραγδαία αύξηση της ανεργίας η οποία και αποτελεί μια κοινωνικοοικονομική συνέπεια της κρίσης. Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, η ανεργία αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο δύναται να συσχετιστεί με άλλα προβλήματα τα οποία πλέον αποκτούν κοινωνικό χαρακτήρα. Ένα από αυτά είναι η αυτοκτονία, η οποία μέχρι πρότινος εθεωρείτο αμιγώς ψυχοπαθολογικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το φαινόμενο της αυτοκτονίας , έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά των αυτοκτονιών παραμένουν σταθερά για μια κοινωνία ή μια ομάδα. Αυτό λοιπόν μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί (κοινωνικοί) παράγοντες οι οποίοι ωθούν τα άτομα στη πράξη της αυτοκτονίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ψυχολογικοί λόγοι δύνανται να ερμηνεύουν γιατί ένα άτομο προβαίνει στην πράξη της αυτοκτονίας. Ωστόσο, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη σταθερότητα των ποσοστών των αυτοκτονιών συνολικά σε μια δεδομένη κοινωνία γεγονός που αποτελεί αρμοδιότητα των κοινωνιολόγων. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί ότι για κάθε αύξηση 1% στην ανεργία, υπάρχει αύξηση 0,8 % στις αυτοκτονίες. Επιπλέον υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι συνδέονται με τους κοινωνικούς όπως είναι οι περιβαλλοντικοί. Για παράδειγμα , στη Σκανδιναβία υπάρχουν αρκετά υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών τα οποία τείνουν να οφείλονται στο κλίμα.

Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, οι κοινωνικές τάσεις παρασύρουν τα άτομα στην αυτοκτονία. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση αυτή είναι η κοινωνική ενσωμάτωση δηλαδή ο βαθμός στον οποίο τα άτομα αισθάνονται ότι ανήκουν στη κοινωνία καθώς και η ρύθμιση , δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι πράξεις των ατόμων βρίσκονται υπό τον έλεγχο ηθικών κανόνων και αξιών. Στηριζόμενοι λοιπόν στους παραπάνω παράγοντες , διακρίνουμε τους τέσσερις τύπους αυτοκτονίας.

Όσον αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης των ανθρώπων, διακρίνουμε την εγωιστική και την αλτρουιστική αυτοκτονία. Στην εγωιστική αυτοκτονία, τα άτομα έχουν ελάχιστους δεσμούς με το κοινωνικό σύνολο και δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη ή καθοδήγηση από αυτό. Στις κοινωνίες στις οποίες έχουμε αυτό τον τύπο αυτοκτονίας υπάρχουν πολλοί χαλαροί κοινωνικοί δεσμοί διότι δίνεται μεγάλη σημασία στα ατομικά δικαιώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εργένηδες οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι σε αυτόν τον τύπο αυτοκτονίας συγκριτικά με τους παντρεμένους. Στη συνέχεια, στην αλτρουιστική αυτοκτονία τα άτομα έχουν χάσει την ατομικότητά τους και εμφανίζεται υψηλό ποσοστό ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο. Στις κοινωνίες αυτές, προτεραιότητα έχουν οι συνολικές κοινωνικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καμικάζι της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όσον αφορά το βαθμό ρύθμισης, διακρίνουμε την φαταλιστική και την ανομική αυτοκτονία. Στη φαταλιστική αυτοκτονία , τα άτομα διακατέχονται από υπερβολική ρύθμιση της ζωής τους από τους κοινωνικούς κανόνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμφωνα με τον Durkheim, αποτελεί η αυτοκτονία φυλακισμένων οι οποίοι προτίμησαν να αυτοκτονήσουν παρά να υπόκεινται σ αυτό το βάρβαρο καθεστώς που επικρατεί στις φυλακές. Τέλος, στην ανομική αυτοκτονία , οι κοινωνίες έχουν ένα ελλιπές σύστημα κοινωνικών κανόνων και αξιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επικρατεί μια κατάσταση ανομίας η οποία και ωθεί τα άτομα στην αυτοκτονία.

Κλείνοντας , αξίζει να αναφέρω ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες που διαπράττονται στην Ελλάδα την περίοδο αυτή, σχετίζονται με την ανομική αυτοκτονία λόγω των άσχημων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν. Οι κοινωνικοί και ηθικοί κανόνες είναι συγκεχυμένοι και ασαφείς. Οι εν δυνάμει αυτόχειρες δεν αισθάνονται καμία οικονομική ή κοινωνική υποστήριξη από το περιβάλλον τους και έτσι αποκτούν αυτοκτονικές τάσεις.

Χρήστος Θεοδωρόπουλος – Κοινωνιολόγος

email: chr_th_soc@yahoo.gr
Durkeim Emile (1897/1952) Suicide. London, UK: Routledge and Kegan Paul.
 

Φταίω – Φταίνε Αυτοί… φαντασιώσεις κέντρο συναισθήματα ψυχολόγος συμπεριφοράς κατάθλιψη κενό ραντεβού φόβος συμβουλευτική αυτοπραγμάτωση διάσχιση προσέγγιση μετρό εγκατάλειψη Ακρόπολη αυτογνωσία πανικού ψυχοθεραπείας διαταραχή αναλυτική γονέων ψυχοθεραπεία σχέσεις γνωσιακή δυσκολίες νευρική ψυχοθεραπεύτρια ανορεξία ψυχολογία κρίσεις αναπτυξιακή χαμηλή φοβίες Αθήνα προβλήματα ψυχολόγοι ψυχοθεραπευτής αυτοεκτίμηση άγχος θανάτου βουλιμία συνεδρίες διάχυτηΦταίω – Φταίνε Αυτοί… αναπτυξιακή ψυχολογία ψυχοθεραπεία δυσκολίες διάσχιση γνωσιακή άγχος ψυχοθεραπείας συναισθήματα νευρική κατάθλιψη συμπεριφοράς κρίσεις χαμηλή αυτογνωσία μετρό εγκατάλειψη ψυχολόγοι φαντασιώσεις πανικού διάχυτη φόβος αναλυτική Ακρόπολη γονέων φοβίες συμβουλευτική ψυχοθεραπευτής κέντρο προσέγγιση Αθήνα σχέσεις κενό αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεύτρια ανορεξία θανάτου αυτοπραγμάτωση συνεδρίες προβλήματα ραντεβού ψυχολόγος διαταραχή βουλιμία Φταίω – Φταίνε Αυτοί… φαντασιώσεις σχέσεις κέντρο συνεδρίες φοβίες συμπεριφοράς γονέων συναισθήματα μετρό ψυχοθεραπεύτρια προβλήματα ανορεξία χαμηλή ψυχολογία συμβουλευτική ψυχολόγος αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπευτής Αθήνα ψυχοθεραπείας Ακρόπολη αυτογνωσία δυσκολίες διάσχιση νευρική προσέγγιση θανάτου αναπτυξιακή βουλιμία γνωσιακή ψυχοθεραπεία διαταραχή κατάθλιψη αναλυτική διάχυτη εγκατάλειψη ψυχολόγοι άγχος φόβος κενό κρίσεις αυτοεκτίμηση πανικού ραντεβού Φταίω – Φταίνε Αυτοί… γνωσιακή κέντρο φόβος συναισθήματα ψυχολογία κρίσεις ψυχολόγος γονέων Ακρόπολη εγκατάλειψη διάχυτη αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπείας ραντεβού βουλιμία ανορεξία συμπεριφοράς αναπτυξιακή φοβίες κατάθλιψη Αθήνα άγχος θανάτου αυτοεκτίμηση κενό συνεδρίες χαμηλή ψυχοθεραπεία φαντασιώσεις προβλήματα αναλυτική προσέγγιση διαταραχή συμβουλευτική δυσκολίες αυτογνωσία μετρό ψυχολόγοι πανικού σχέσεις διάσχιση ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπευτής νευρική

Τίτλος: Φταίω Εγώ – Φταίνε Αυτοί…
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-07-01 01:32:45