Φταίω Εγώ – Φταίνε Αυτοί…

Φταίω – Φταίνε Αυτοί… συναισθήματα κενό ψυχοθεραπείας Ακρόπολη ραντεβού βουλιμία προσέγγιση κέντρο διαταραχή ανορεξία ψυχοθεραπευτής δυσκολίες αυτογνωσία ψυχοθεραπεία κατάθλιψη Αθήνα ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγοι φαντασιώσεις αναπτυξιακή συμπεριφοράς προβλήματα διάσχιση εγκατάλειψη γνωσιακή πανικού φοβίες αναλυτική φόβος ψυχολόγος αυτοεκτίμηση γονέων σχέσεις νευρική άγχος συνεδρίες αυτοπραγμάτωση συμβουλευτική κρίσεις διάχυτη χαμηλή ψυχολογία μετρό θανάτου

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2014/06/image.jpg
[Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ]

Η κρίση, η οποία ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας, έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής αποτελεί η ραγδαία αύξηση της ανεργίας η οποία και αποτελεί μια κοινωνικοοικονομική συνέπεια της κρίσης. Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, η ανεργία αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα το οποίο δύναται να συσχετιστεί με άλλα προβλήματα τα οποία πλέον αποκτούν κοινωνικό χαρακτήρα. Ένα από αυτά είναι η αυτοκτονία, η οποία μέχρι πρότινος εθεωρείτο αμιγώς ψυχοπαθολογικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το φαινόμενο της αυτοκτονίας , έχει παρατηρηθεί ότι τα ποσοστά των αυτοκτονιών παραμένουν σταθερά για μια κοινωνία ή μια ομάδα. Αυτό λοιπόν μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί (κοινωνικοί) παράγοντες οι οποίοι ωθούν τα άτομα στη πράξη της αυτοκτονίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ψυχολογικοί λόγοι δύνανται να ερμηνεύουν γιατί ένα άτομο προβαίνει στην πράξη της αυτοκτονίας. Ωστόσο, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη σταθερότητα των ποσοστών των αυτοκτονιών συνολικά σε μια δεδομένη κοινωνία γεγονός που αποτελεί αρμοδιότητα των κοινωνιολόγων. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί ότι για κάθε αύξηση 1% στην ανεργία, υπάρχει αύξηση 0,8 % στις αυτοκτονίες. Επιπλέον υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι συνδέονται με τους κοινωνικούς όπως είναι οι περιβαλλοντικοί. Για παράδειγμα , στη Σκανδιναβία υπάρχουν αρκετά υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών τα οποία τείνουν να οφείλονται στο κλίμα.

Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, οι κοινωνικές τάσεις παρασύρουν τα άτομα στην αυτοκτονία. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση αυτή είναι η κοινωνική ενσωμάτωση δηλαδή ο βαθμός στον οποίο τα άτομα αισθάνονται ότι ανήκουν στη κοινωνία καθώς και η ρύθμιση , δηλαδή ο βαθμός στον οποίο οι πράξεις των ατόμων βρίσκονται υπό τον έλεγχο ηθικών κανόνων και αξιών. Στηριζόμενοι λοιπόν στους παραπάνω παράγοντες , διακρίνουμε τους τέσσερις τύπους αυτοκτονίας.

Όσον αφορά το βαθμό ενσωμάτωσης των ανθρώπων, διακρίνουμε την εγωιστική και την αλτρουιστική αυτοκτονία. Στην εγωιστική αυτοκτονία, τα άτομα έχουν ελάχιστους δεσμούς με το κοινωνικό σύνολο και δεν λαμβάνουν καμία υποστήριξη ή καθοδήγηση από αυτό. Στις κοινωνίες στις οποίες έχουμε αυτό τον τύπο αυτοκτονίας υπάρχουν πολλοί χαλαροί κοινωνικοί δεσμοί διότι δίνεται μεγάλη σημασία στα ατομικά δικαιώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εργένηδες οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι σε αυτόν τον τύπο αυτοκτονίας συγκριτικά με τους παντρεμένους. Στη συνέχεια, στην αλτρουιστική αυτοκτονία τα άτομα έχουν χάσει την ατομικότητά τους και εμφανίζεται υψηλό ποσοστό ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο. Στις κοινωνίες αυτές, προτεραιότητα έχουν οι συνολικές κοινωνικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καμικάζι της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όσον αφορά το βαθμό ρύθμισης, διακρίνουμε την φαταλιστική και την ανομική αυτοκτονία. Στη φαταλιστική αυτοκτονία , τα άτομα διακατέχονται από υπερβολική ρύθμιση της ζωής τους από τους κοινωνικούς κανόνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμφωνα με τον Durkheim, αποτελεί η αυτοκτονία φυλακισμένων οι οποίοι προτίμησαν να αυτοκτονήσουν παρά να υπόκεινται σ αυτό το βάρβαρο καθεστώς που επικρατεί στις φυλακές. Τέλος, στην ανομική αυτοκτονία , οι κοινωνίες έχουν ένα ελλιπές σύστημα κοινωνικών κανόνων και αξιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επικρατεί μια κατάσταση ανομίας η οποία και ωθεί τα άτομα στην αυτοκτονία.

Κλείνοντας , αξίζει να αναφέρω ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες που διαπράττονται στην Ελλάδα την περίοδο αυτή, σχετίζονται με την ανομική αυτοκτονία λόγω των άσχημων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν. Οι κοινωνικοί και ηθικοί κανόνες είναι συγκεχυμένοι και ασαφείς. Οι εν δυνάμει αυτόχειρες δεν αισθάνονται καμία οικονομική ή κοινωνική υποστήριξη από το περιβάλλον τους και έτσι αποκτούν αυτοκτονικές τάσεις.

Χρήστος Θεοδωρόπουλος – Κοινωνιολόγος

email: chr_th_soc@yahoo.gr
Durkeim Emile (1897/1952) Suicide. London, UK: Routledge and Kegan Paul.
 

Φταίω – Φταίνε Αυτοί… εγκατάλειψη συμβουλευτική αυτοεκτίμηση συμπεριφοράς διάσχιση κέντρο προσέγγιση νευρική σχέσεις φόβος γονέων ψυχοθεραπείας συνεδρίες Αθήνα δυσκολίες κρίσεις γνωσιακή κενό χαμηλή θανάτου πανικού ψυχολογία κατάθλιψη αναπτυξιακή αναλυτική διάχυτη μετρό διαταραχή ανορεξία ψυχολόγοι φοβίες ψυχοθεραπεύτρια ψυχοθεραπεία ραντεβού αυτογνωσία φαντασιώσεις άγχος προβλήματα ψυχολόγος βουλιμία Ακρόπολη συναισθήματα ψυχοθεραπευτής αυτοπραγμάτωσηΦταίω – Φταίνε Αυτοί… νευρική μετρό προβλήματα φαντασιώσεις αυτοπραγμάτωση φοβίες ραντεβού γονέων ανορεξία κατάθλιψη άγχος Αθήνα θανάτου προσέγγιση συμβουλευτική διάσχιση κρίσεις ψυχολογία ψυχολόγοι διαταραχή ψυχοθεραπευτής ψυχοθεραπεύτρια πανικού συμπεριφοράς φόβος χαμηλή κενό αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπεία συνεδρίες αναπτυξιακή δυσκολίες κέντρο αυτογνωσία γνωσιακή Ακρόπολη εγκατάλειψη συναισθήματα βουλιμία σχέσεις ψυχολόγος αναλυτική ψυχοθεραπείας διάχυτη Φταίω – Φταίνε Αυτοί… μετρό διαταραχή ψυχοθεραπείας βουλιμία γονέων Ακρόπολη φόβος ψυχοθεραπεία φοβίες αυτογνωσία πανικού αυτοεκτίμηση ψυχολογία ψυχολόγος εγκατάλειψη προβλήματα θανάτου σχέσεις συναισθήματα κενό αναλυτική αναπτυξιακή κέντρο συμβουλευτική δυσκολίες χαμηλή νευρική φαντασιώσεις κατάθλιψη ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακή συνεδρίες ανορεξία ψυχοθεραπευτής ψυχολόγοι άγχος διάχυτη κρίσεις προσέγγιση αυτοπραγμάτωση ραντεβού συμπεριφοράς διάσχιση Αθήνα Φταίω – Φταίνε Αυτοί… προβλήματα κέντρο θανάτου αυτογνωσία ψυχολόγος ψυχοθεραπεία γονέων συναισθήματα διάσχιση κρίσεις φαντασιώσεις Αθήνα άγχος συμβουλευτική φόβος φοβίες Ακρόπολη χαμηλή κενό ψυχολογία γνωσιακή ψυχοθεραπείας κατάθλιψη σχέσεις ψυχοθεραπεύτρια νευρική ανορεξία αυτοεκτίμηση αναπτυξιακή αναλυτική αυτοπραγμάτωση δυσκολίες ψυχολόγοι πανικού διαταραχή συνεδρίες ψυχοθεραπευτής προσέγγιση ραντεβού βουλιμία μετρό διάχυτη συμπεριφοράς εγκατάλειψη Φταίω – Φταίνε Αυτοί… ψυχοθεραπείας βουλιμία φοβίες συμπεριφοράς προσέγγιση κέντρο ψυχοθεραπεία ψυχοθεραπεύτρια σχέσεις ψυχολογία φαντασιώσεις αυτογνωσία συναισθήματα γνωσιακή κρίσεις συνεδρίες αυτοπραγμάτωση κατάθλιψη γονέων αναπτυξιακή θανάτου αυτοεκτίμηση κενό άγχος διάσχιση προβλήματα Ακρόπολη ψυχολόγος ανορεξία πανικού ψυχοθεραπευτής διάχυτη ραντεβού εγκατάλειψη συμβουλευτική νευρική διαταραχή μετρό χαμηλή δυσκολίες Αθήνα ψυχολόγοι αναλυτική φόβος

Τίτλος: Φταίω Εγώ – Φταίνε Αυτοί…
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2019-09-08 01:37:21