Νέα Ψυχοθεραπευτική Ομάδα Αυτογνωσίας

Do Narcissists Hate Themselves, Deep, Deep Down?

Narcissists Themselves, Deep, Down? γονέων συνεδρίες εγκατάλειψη ψυχοθεραπεία κέντρο διαταραχή ανορεξία συμβουλευτική διάσχιση φόβος Ακρόπολη αυτογνωσία κατάθλιψη αναπτυξιακή αναλυτική προσέγγιση νευρική αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπευτής μετρό ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακή κρίσεις προβλήματα θανάτου διάχυτη χαμηλή Αθήνα φαντασιώσεις φοβίες ραντεβού άγχος ψυχολόγος κενό ψυχολογία πανικού συμπεριφοράς ψυχολόγοι βουλιμία δυσκολίες ψυχοθεραπείας συναισθήματα αυτοεκτίμηση σχέσεις

https://psycho-logia.gr/wp-content/uploads/2011/05/john-william-waterhouse-echo-and-narcissus.jpg
[Κατηγορίες: ΑΡΘΡΑ]

Years and years ago, psychoanalytic thinkers (like Freud) argued that an inflated sense of self-worth (like in narcissism) reflects implicit, unconscious, dislike for oneself.

Narcissists love – and hate – themselves deep, deep down

John William Waterhouse, Echos et Narcisse, 1903

In a study published by W Keith Campbell, a psychology professor at the University of Georgia, and colleagues similar ideas were tested. Specifically, people were asked to rate themselves on both agentic and communal traits. Agentic traits reflect perceptions of power and ability, and communal traits include reflect kindness, generousity and cooperation. These traits were measured both at an implicit (unconscious, automatic) level and at an explicit (conscious, reflective) level. All participants were also given a scale to determine their level of narcissism.

Did narcissists hate themselves deep, deep down, like Frued would’ve have guessed? Well the answer is yes – and no.

Not surprisingly, explicitly, narcissists reported highly positive perceptions of their agentic traits. They also had positive implicit self-esteem on these agentic traits. That is, in terms of traits like dominant and assertive, narcissists implicitly and explicitly scored higher than other people. Frued then, was wrong about narcissists uniformly hating themselves implicitly.

However, Frued was right in one way – narcissism was unrelated to implicit self-esteem on the communal traits (kind, generous). That is, narcissists did not like themselves, deep, deep down on these traits. Interestingly, narcissism was also unrelated to explicit ratings on communal traits.

In combination, these results suggest, contrary to what many might believe, that narcissists do not love themselves on all traits. They think they are powerful and dominant, but not kind and generous. And further, these same attitudes exist at an implicit, automatic level.

Narcissists do love themselves – sort of — both at an implicit and explicit level.

Reference: http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/campbell2007.pdf

 

 

Narcissists Themselves, Deep, Down? ραντεβού γνωσιακή προβλήματα διαταραχή διάχυτη αναπτυξιακή κέντρο αυτοπραγμάτωση μετρό φαντασιώσεις αυτογνωσία νευρική κατάθλιψη συμβουλευτική ψυχολογία ψυχοθεραπείας άγχος ψυχοθεραπεύτρια φοβίες προσέγγιση ψυχοθεραπεία ψυχολόγοι συνεδρίες διάσχιση βουλιμία κρίσεις ψυχοθεραπευτής συναισθήματα ψυχολόγος σχέσεις συμπεριφοράς αυτοεκτίμηση ανορεξία γονέων χαμηλή φόβος πανικού δυσκολίες θανάτου Αθήνα Ακρόπολη κενό αναλυτική εγκατάλειψηNarcissists Themselves, Deep, Down? Αθήνα συνεδρίες κρίσεις νευρική πανικού φοβίες εγκατάλειψη μετρό κέντρο γνωσιακή βουλιμία ψυχοθεραπεία ραντεβού φόβος σχέσεις προβλήματα αυτοπραγμάτωση ψυχοθεραπευτής ψυχοθεραπεύτρια φαντασιώσεις αναπτυξιακή Ακρόπολη ψυχολόγος συμβουλευτική προσέγγιση συναισθήματα αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπείας ψυχολογία διάχυτη ανορεξία διαταραχή θανάτου χαμηλή ψυχολόγοι γονέων συμπεριφοράς άγχος αναλυτική αυτογνωσία δυσκολίες διάσχιση κατάθλιψη κενό Narcissists Themselves, Deep, Down? αναλυτική ψυχοθεραπεία αυτογνωσία χαμηλή γνωσιακή νευρική θανάτου κατάθλιψη κενό διάσχιση συμπεριφοράς συμβουλευτική ανορεξία κέντρο αυτοπραγμάτωση προσέγγιση Αθήνα άγχος φόβος συνεδρίες ψυχολόγος ψυχολόγοι ψυχοθεραπείας διάχυτη πανικού μετρό φαντασιώσεις ψυχοθεραπευτής προβλήματα γονέων αναπτυξιακή διαταραχή Ακρόπολη συναισθήματα κρίσεις ραντεβού σχέσεις αυτοεκτίμηση βουλιμία δυσκολίες εγκατάλειψη ψυχολογία ψυχοθεραπεύτρια φοβίες Narcissists Themselves, Deep, Down? ψυχοθεραπεύτρια κατάθλιψη ψυχολογία αναπτυξιακή ψυχολόγοι δυσκολίες προσέγγιση συναισθήματα θανάτου μετρό ανορεξία διάσχιση νευρική φοβίες ραντεβού σχέσεις γνωσιακή εγκατάλειψη διάχυτη ψυχοθεραπευτής αναλυτική ψυχοθεραπεία φαντασιώσεις πανικού χαμηλή ψυχοθεραπείας ψυχολόγος συμπεριφοράς κέντρο αυτοεκτίμηση συνεδρίες φόβος Ακρόπολη αυτογνωσία συμβουλευτική άγχος βουλιμία κενό κρίσεις αυτοπραγμάτωση προβλήματα Αθήνα διαταραχή γονέων Narcissists Themselves, Deep, Down? φόβος κέντρο ψυχοθεραπεύτρια βουλιμία φοβίες διάσχιση γονέων κενό νευρική ψυχοθεραπεία αυτοεκτίμηση ψυχοθεραπευτής γνωσιακή χαμηλή διαταραχή συμβουλευτική προσέγγιση διάχυτη αυτοπραγμάτωση κατάθλιψη ψυχολόγοι σχέσεις πανικού ψυχοθεραπείας ψυχολογία Ακρόπολη κρίσεις συναισθήματα αναπτυξιακή ανορεξία προβλήματα αυτογνωσία μετρό αναλυτική εγκατάλειψη ψυχολόγος δυσκολίες συμπεριφοράς συνεδρίες θανάτου ραντεβού άγχος Αθήνα φαντασιώσεις

Τίτλος: Do Narcissists Hate Themselves, Deep, Deep Down?
Σύνδεσμος:
Αναρτήθηκε:
Τελευταία τροποποίηση: 2024-07-03 01:20:34