Θεματολογία: "Pablo Neruda"

αργοπεθαίνει όποιος..

Αργοπεθαίνει Όποιος…

«Αργοπεθαίνει όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας, επαναλαμβάνοντας κάθε ημέρα τις ίδιες διαδρομές, όποιος δεν αλλάζει περπατησιά, όποιος δεν διακινδυνεύει και δεν αλλάζει χρώμα στα ρούχα...

Συνέχεια